SERWIS INFORMACYJNY     

KALENDARIUM

Kadry Zagłady

11.01.2005-15.02.2005, Warszawa, Błękitny Wieżowiec
organizator: Żydowski Instytut Historyczny
Zdjęcia z kolekcji Tomasza Wiśniewskiego. Sala wystaw czasowych ŻIH w Błękitnym Wieżowcu na Placu Bankowym (wejście od ul. Tłomackie). Wystawa czynna do 15 lutego 2005

Filmowe obrazy Holokaustu

02.02.2005-28.02.2005, Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej
organizator: Fundacja Judaica
Środa, 2 luty, godz. 18.00
Filmowe obrazy Holocaustu - wykład prof. Tadeusza LUBELSKIEGO.
Pasażerka - projekcja filmu w reżyserii Andrzeja MUNKA, (1963, 60 min.).
Czwartek, 3 luty, godz. 18.00
Ostatni etap - projekcja filmu w reżyserii Wandy Jakubowskiej, (1947, 110 min.).
Piątek, 4 luty, godz. 18.00
Było nas dziesięciu braci - projekcja filmu w reżyserii Erwina LEISERA, (1995, 58 min., wersja niemiecka).
Poniedziałek, 7 luty, godz. 18.00
Jeszcze tylko ten las - projekcja filmu w reżyserii Jana ŁOMNICKIEGO, (1991, 90 min., również napisy angielskie).
Wtorek, 8 luty, godz. 18.00
Leo i Claire - projekcja filmu w reżyserii Josepha VILSMAIERA, (1993, 105 min., wersja niemiecka, polska lista dialogowa).
Czwartek, 10 luty, godz. 18.00
Nadzy wśród wilków - projekcja filmu w reżyserii Franka Beyera, (1963, 124 min., wersja niemiecka).
Piątek, 11 luty, godz. 18.00
Pianista - projekcja filmu w reżyserii Romana POLAŃSKIEGO, (2002, 143 min., wersja angielska, napisy polskie).
Poniedziałek, 14 luty, godz. 18.00
Kornblumenblau - projekcja filmu w reżyserii Leszka WOSIEWICZA, (1988, 93 min.).
Wtorek, 15 luty, godz. 18.00
Sklep przy ulicy głównej - projekcja filmu w reżyserii Jana KADARA i Elmara KLOSA, (1965, 120 min.).
Czwartek, 17 luty, godz. 18.00
Wielki Tydzień - projekcja filmu w reżyserii Andrzeja WAJDY, (1995, 93 min., również napisy angielskie).
Poniedziałek, 21 luty, godz. 18.00
Gorzkie żniwa - projekcja filmu w reżyserii Agnieszki HOLLAND, (1985, 100 min.).
Wtorek, 22 luty, godz. 18.00
Europa, Europa - projekcja filmu w reżyserii Agnieszki HOLLAND, (1990, 112 min.).
Środa, 23 luty, godz. 18.00
Mordercy są wśród nas - projekcja filmu w reżyserii Wolfganga STAUDTE ( 1946, 81 min., wersja niemiecka).
Czwartek, 24 luty, godz. 18.00
Ulica graniczna - projekcja filmu w reżyserii Aleksandra FORDA, (1948, 122 min.).
Poniedziałek, 28 luty, godz. 18.00
Wybór Zofii - projekcja filmu w reżyserii Alana J. PAKULI (1982, 151 min., polska lista dialogowa).

Aszkenazyjczyk. Biografia możliwa

09.02.2005, godz. 18:00, Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej
organizator: Fundacja Judaica
Promocja książki Mordechaja ARIELI oraz spotkanie z autorem, prowadzi: ks. prof. Stanisław OBIREK.

"Jak mieszkano i co jedzono w domu żydowskim"

10.02.2005, godz. 18:00, Kraków, Muzeum Galicja
organizator: Muzeum Galicja
Muzeum Galicja zaprasza na co miesięczne spotkania z cyklu "Kultura i Sztuka - Klub Dyskusyjny". Tym razem spotkanie poświęcone będzie temu jak mieszkano i co jedzono w domu żydowskim. Wykład prowadzi Anna Lebet-Minakowska z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wstęp wolny. Muzeum dziękuje za ewentualne datki na rzecz fundacji Galicia Jewish Heritage Institute.

"Niepożądani Geniusze"

17.02.2005, godz. 18:00, Kraków, Muzeum Galicja
organizator: Muzeum Galicja
Wykład brytyjskiego rysownika Johna Minniona na temat wielkich umysłów, wpisanych przez Hitlera na listę "zakazanych degenratów". Wykład w języku angielskim, wzbogacony ilustracjami Pana Minniona, pochodzącymi z jego ostatniej książki "Lista Hitlera". Wstęp wolny. Muzeum dziękuje za ewentualne datki na rzecz fundacji Galicia Jewish Heritage Institute.

Zagłada a tożsamość

23.02.2005, godz. 17:00, Warszawa, Pałac Staszica
organizator: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Centrum Badań nad Holokaustem IFiS PAN
Dyskusja nad książką Małgorzaty Melchior "Zagłada a tożsamość". Polscy Żydzi ocaleni na "aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego. (wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004).
O książce mówić będą: prof. Elżbieta Tarkowska; prof. Jerzy Jedlicki; dr Mirosława Grabowska. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2005 roku (środa) o godz. 17.00 w sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72. Po dyskusji zapraszamy na lampkę wina.
Tematem książki jest problematyka złożonej tożsamości jednostki - tożsamości rozpatrywanej w kontekście Zagłady. Ujmując nieco dokładniej - jej przedmiotem jest odtworzenie procesu kształtowania się i przekształcania tożsamości osób ocalonych. Ów proces dokonywał się pod wpływem doświadczenia, jakie było udziałem tych osób w całym ich życiu - przed wojną, w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej oraz po wyzwoleniu i w latach powojennych.
Prawdopodobnie okres okupacji odegrał w życiu tych ludzi rolę najważniejszą. Opisaniu tego procesu służą próby udzielenia w tej pracy odpowiedzi na pytania dwojakiego rodzaju. Jedne dotyczą natury biograficznego doświadczenia ocalałych z Zagłady polskich Żydów. Inne, bardziej specyficzne, stawiają kwestię ich tożsamości - elementu owego doświadczenia biograficznego. Zagadnienia przedstawione w książce nie odnoszą się do wszystkich Ocalonych, ale tylko do tych jednostek, które przeżyły wojnę dzięki przybranej, "aryjskiej", tożsamości.
Okupacyjne doświadczenie Żydów, którzy ocaleli na aryjskich papierach, obejmuje zatem, w tym ujęciu, dwa podstawowe jego aspekty. Pierwszy związany był z faktem codziennego obcowania z zagrożeniem własnego życia i z narastającą świadomością dokonującej się na ich oczach eksterminacji narodu. Aspekt drugi tamtego doświadczenia wiązał się z koniecznością egzystowania pod cudzą tożsamością i wypierania się siebie - właśnie w obliczu groźby utraty życia. Po to jednak, aby przedstawić ten drugi aspekt - fenomen tożsamości, a szczególnie tożsamości przybranej, oraz zmian, jakim podlegała owa tożsamość Żydów na aryjskich papierach w czasie okupacji (i po wojnie) - najpierw należy opisać egzystencję tych osób w ówczesnych warunkach, to znaczy całość ich okupacyjnego doświadczenia. [Wprowadzenie, s.10-11]

Inteligencja żydowska w Polsce wobec antysemityzmu w przededniu Holocaustu

24.02.2005, godz. 10:00, Warszawa, Pałac Staszica
organizator: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
Natalia Aleksiun wygłosi referat nt. Inteligencja żydowska w Polsce wobec antysemityzmu w przededniu Holocaustu w sali konferencyjnej PAN s.154, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72.
"Nie mogę dłużej milczeć" - taki tytuł nosił artykuł Szaloma Asza opublikowany na łamach dziennika "Haint" w 1932 w reakcji na przemoc wobec studentów żydowskich na Uniwersytecie Lwowskim. "Ołtarze dla Hitlera wznoszone są nie tylko w Niemczech, ale również w tym kraju dla którego mam on schowany w zanadrzu miecz". Asz protestował przeciwko atmosferze na, w której wzrastało młode pokolenie Polaków, nienawiści - "grupy w społeczeństwie, która uważa ten kraj za swój, która nie ma wyboru, by musi dzielić jego los". Asz pisał o wpływie propagandy hitlerowskiej, ale najwięcej uwagi poświęcił wydarzeniom historycznym w przeszłości stosunków polsko-żydowskich z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego i styczniowego i pierwszej wojny światowej.
Wezwanie Asza do odbudowy polsko-żydowskiego braterstwa jest przykładem jednego z wielu głosów żydowskich intelektualistów w Polsce lat trzydziestych w odpowiedzi na ich poczucie nasilającego się antysemityzmu. Na łamach prasy żydowskiej podejmowali oni próby analizy zjawiska zarówno w kontekście radykalizacji nastrojów w Polsce, jak i wydarzeń w Niemczech, szczególnie po dojściu Hitlera do władzy. W jaki sposób poczucie głębokiego kryzysu w położeniu Żydów w Europie wpłynęło na sposób widzenia żydowskiej przeszłości w diasporze? Jaki program działania na przyszłość wysuwali intelektualiści żydowscy w Polsce w drugiej połowie lat trzydziestych? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania w oparciu o publicystykę ukazującą się na łamach dzienników Hajnt, Der Moment i Chwila oraz takich czasopism, jak Nasz Przegląd, Opinia, Echo Żydowskie, Głos Gminy Żydowskiej, Ster oraz Miesięcznik Żydowski.
Dr. Natalia Aleksiun historyk zajmujący się dziejami Żydów polskich w XIX i XX wieku oraz stosunkami polsko-żydowskimi. Magisterium i doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Rozprawa doktorska "Ruch syjonistyczny w Polsce, 1944-1949" napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Ukazała się w 2002 w wydawnictwie Trio pod tytułem Dokąd dalej. Ruch syjonistyczny w Polsce, 1944-1949. Asystentka w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada również w Collegium Civitas w Warszawie. Autorka kilkunastu artykułów na temat pamięci o Holocauście, historiografii, stosunków polsko-żydowskich po II wojnie światowej oraz ideologii syjonistycznej. Laureatka Nagrody Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta na New York University, Lady Davies na Uniwersytecie Hebrajskim, Skirball Fellowship for Eastern European Scholars w Centre for Hebrew and Jewish Studies w Oxfordzie oraz The Herz Family Fellowship in the History of Polish Jews w YIVO, w Nowym Jorku.

archiwum wiadomości >>

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl