SERWIS INFORMACYJNY     

KSIĄŻKI

Mello A., Judaizm


Alberto Mello, Judaizm, (WAM) Kraków 2002 (tł. K. Stopa, org. Ebraismo, Brescia 2000).


Autor, należący do wspólnoty monastycznej w Bose, mieszkający w Jerozolimie, wybitny chrześcijański wykładowca-egzegetyk, opisał w tej niewielkiej książce sedno religii żydowskiej, tak aby było ono zrozumiałe dla czytelnika chrześcijańskiego. Jest to w wielu miejscach bardzo osobiste spotkanie ze światem Żydów, z rozwojem historycznym praktyk i myśli judaistycznej, począwszy od zburzenia Świątyni. W tym bowiem wydarzeniu Autor widzi bardzo istotny etap rozpadu starożytnego świata żydowskiego na Synagogę i na Kościół. Autor omawia wszystkie ważniejsze epoki i ich wkład w rozwój komentarzy, w religijność i w mistykę żydowską. Przedstawia pochodzenie i rolę Talmudu, Miszny, kabały, rozwój midraszy, rolę wielkich rabinów, kalendarz i jego wielkie święta oraz mistykę chasydzką.

Poza ewidentną dobrą znajomością tematu - rzeczą wcale nieczęstą wśród wypowiadających się nań chrześcijan - autor w ostatnich rozdziałach omawia krótko stosunki między judaizmem a chrześcijaństwem, poszukując ścieżek ekumenii i wzajemnego odnalezienia się nie tylko na drodze humanistycznego dialogu, ale i wzajemnego uznania na podłożu religii.

w internecie

Witryna Wydawnictwa WAM
Książka jest napisana w sposób prosty, jasny i uporządkowany. Jej niepodważalną zaletą jest głębokie osadzenie w tradycji żydowskiej, oraz przywoływanie w stosownych momentach potwierdzających przykładów z Nowego Testamentu, czy tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tworzy to tekst bardzo zrozumiały i bliski dla chrześcijańskiego czytelnika. Tym niemniej osobom mało obeznanym ze specyficzną terminologią, pomimo licznych wyjaśnień, przydałby się choćby niewielki słowniczek terminów.

Czytając tę książkę, trudno nie zadać sobie pytanie o to, kim winni być jej odbiorcy? Przecież, gdy człowiek chce sięgnąć do kompendium wiedzy na jakiś temat nie szuka wśród znawców wiedzy bliskiej. Czy może ona być ciekawa dla chrześcijanina, który ma dostęp do analogicznych omówień pisanych przez wybitnych rabinów? Czy może być ona ciekawa dla Żyda, który szuka odpowiedzi na temat swoich tradycji czy religii? Może. To jest książka, która znajduje się gdzieś pomiędzy tymi światami. Trochę jak Norman Davies może pisać o dziejach Polski, Alberto Mello może przedstawiać sedno judaizmu. To książka-pomost. Przydatna dla każdego brzegu rzeki, którą nazywamy dialogiem.

O książce wyraził się polski jezuita, o. Stanisław Obirek:
"To, co uderza to adresat dedykacji, warto ją przywołać: Najpierw Mello cytuje Talmud: "Nie do ciebie należy doprowadzenie dzieła do końca, ale nie wolno ci od niego uciec", i dodaje swój osobisty i pełen skromności komentarz: "Chociaż praca niniejsza nie jest kompletna, to jednak nie czułem się uprawniony, by się od niej uchylić i chętnie dedykuję ją wszystkim moim przyjaciołom Żydom, szczególnie tym włoskim, tak w Italii, jak i w ba-arez". Czytając książkę włoskiego mnicha nieraz wzdychałem, och gdyby tak wcześniej chrześcijańscy teologowie pisali o judaizmie zapewne nie musielibyśmy dziś tłumaczyć rzeczy oczywistych! Lektura Judaizmu przywraca nadzieję w to, że wiara w Jednego Boga może naprawdę ludzi do siebie zbliżać! By się o tym przekonać trzeba najpierw siebie poznać, książka Alberto Mello jest dobrym krokiem w tym kierunku."

Alberto Mello znany jest również z bardzo ciekawych komentarzy do Nowego Testamentu (Ew. Mateusza) budowanych na podejściu komentatorskim żydowskim, midraszowym.
(pc)

Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Tel. (48-12) 429 18 88
Fax (48-12) 429 50 03
www.wydawnictwowam.pl

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Mello A., Judaizm" ?
Gebert K., 54 Komentarze do Tory
Krajewski S., 54 komentarze do Tory dla nawet najmiej religijnych spośród nas
Mello A., Judaizm
Modlitewnik dla dzieci
Sidur Szaarej Teszuwa
Stern M., Co to jest Judaizm?
Tora. Pardes Lauder
Vries Mzn., rab. S. Ph. De, Obrzędy i symbole Żydów
Willenberg S., Bunt w Treblince

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl