SERWIS INFORMACYJNY     

KSIĄŻKI

Vries Mzn., rab. S. Ph. De, Obrzędy i symbole Żydów


Rabin Simon Philip De Vries Mzn., Obrzędy i symbole Żydów, IV ed., Kraków (WAM) 2003 (tłum. A. Borowski, org. Joodse riten en symbolen, t. I-II, 1927-32 Niederlanden)


Czwarte wydanie w ciągu 5 lat książki przedwojennego rabina Haarlem (Holandia) dowodzi pozycji, którą zdobył ów prawdziwy podręcznik na polskim rynku. Podstawą tej książki są wydawane w lokalnej prasie lat dwudziestych krótkie artykuły opisujące religię żydowską od strony rytuałów, zachowań, tradycji. Owo redakcyjne pochodzenie stanowi źródło jej języka -przyjaznego czytelnikowi, publicystycznego, a zarazem niezmiernie malowniczego, pozwalającego w pełni wyobrazić sobie przedwojenny świat Żydów aszkenazyjskich, ówczesne synagogi, modlitwy szabasowe, święta.

Jest to książka dla ludzi, którzy pragną zrozumieć więcej niż tylko znaczenie gestów, czy rytuałów. Ta pozycja pozwala poczuć więź, która istnieje między kulturą, religijnością, duchowością a zewnętrznymi oznakami pobożności. Pozwala ona wejść bardzo głęboko w intymne doświadczenie żydostwa, czy to w wymiarze rocznego kalendarza, czy to życia ludzkiego, czy to sakralnej geografii bożnicy.

Całość książki została podzielona na kilka części: a) synagoga z opisem wnętrza, czytania tory i powinności modlitewnych; b) trzy znaki: mezuza, teflin i cicit; c) szabat i jego dynamika; d) święta całego roku; e) dni postne; f) rytualne przygotowywanie posiłków i wszelkie sprawy związane z koszerem; g) od kolebki do grobu, czyli rytuały żydowskie w życiu człowieka; e) kodeksy religijne. Całość jest opatrzona kalendarzem hebrajskim oraz zdjęciami pochodzącymi z krakowskiego Kazimierza.

Autor zginął pod sam koniec wojny w Bergen-Belsen.

w internecie

Witryna Wydawnictwa WAM
O książce:

Ks. Prof. Michał Czajkowski:
"Rzeczywiście dzieło wielkie (nie tylko objętością), wiekopomne, jakby podręcznik i równocześnie encyklopedia żydowskich obrzędów i symboli. Doliczyłem się około stu tematów, od synagogi do Szulchan Aruch. Prawdziwa kopalnia wiedzy nie tylko o liturgii, ale także o teologii Żydów oraz ich życiu świątecznym i powszednim."

Henryk Halkowski:
"Można snuć przypuszczenia, że gdyby tego rodzaju książki wydawane były wówczas w Polsce, to zapewne ilość tych Polaków, którzy patrzyli na Żydów jako na "obcych", zmniejszyłaby się (wątpliwe, czy w sytuacji Zagłady Żydów mogłoby to coś pomóc, ale atmosfera wokół polsko - żydowskich stosunków nie byłaby wówczas tak zła."

Ks. Prof. Jerzy Chmiel:
"Wprawdzie w ostatnich latach w piśmiennictwie polskim ukazało się wiele pozycji na ten temat, ale omawiana książka wytrzymuje wszelkie konkurencje. Książka godna polecenia dla każdego, kto poważnie interesuje się obrzędowością żydowską nie tylko od strony folkloru religijnego, lecz przede wszystkim od strony mentalności żydowskiej i próbuje odszukać wiele korzeni w duchowości Izraela."

Ks. Prof. Tomasz Jelonek:
"Ta klasyczna już pozycja, mająca za sobą olbrzymie doświadczenie Autora, jego zamiar wyczerpującego i pełnego przedstawienia problematyki, forma opowiadania, która łączy przystępność ze ścisłością, styl prawdziwego - w najlepszym tego słowa znaczeniu - gawędziarza, wszystko to sprawia, że otrzymujemy to pożądane źródło i to w najbardziej właściwej postaci. Szczęśliwi nabywcy tej książki, a należy sądzić, że będzie miała ona podstawy do ukazania się w bardzo dużym nakładzie, z pełną satysfakcją i intelektualną rozkoszą będą mogli punkt po punkcie poznawać realia żydowskiej obrzędowości, wyjaśnione spokojnie, dogłębnie i w sposób rozwijający zaciekawienie."
(pc)


Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Tel. (48-12) 429 18 88
Fax (48-12) 429 50 03
www.wydawnictwowam.pl

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Vries Mzn., rab. S. Ph. De, Obrzędy i symbole Żydów" ?
Gebert K., 54 Komentarze do Tory
Krajewski S., 54 komentarze do Tory dla nawet najmiej religijnych spośród nas
Mello A., Judaizm
Modlitewnik dla dzieci
Sidur Szaarej Teszuwa
Stern M., Co to jest Judaizm?
Tora. Pardes Lauder
Vries Mzn., rab. S. Ph. De, Obrzędy i symbole Żydów
Willenberg S., Bunt w Treblince

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl