SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Antoni Słonimski


(1895-1976), poeta, dramatopisarz, publicysta, satyryk;. Urodzony w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, wnuk Chaima Zeliga. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Po jej ukończeniu uprawiał w młodości malarstwo, grafikę i rysunek satyryczny, m. in. jako współpracownik tygodnika „Sowizdrzał” w latach 1913-1919, zamieszczał tam również pierwsze teksty literackie. Debiutował w 1913 „Wierszem o poecie” w warszawskim piśmie „Złoty Róg”. Pierwszy tom poezji zawierający cykl „Sonety” ogłosił w 1918. W latach 1917-1918 współpracował z miesięcznikiem „Pro Arte et Studio”, był inicjatorem i współzałożycielem kabaretu literacko-artystycznego „Pod Picadorem” (1918), także współtwórcą literackiej grupy Skamander. Od 1924 był stałym współpracownikiem „Wiadomości Literackich”, gdzie prowadził dział recenzji teatralnych a w latach 1927-1939 felieton „Kronika tygodniowa”. Publikował też w tygodniku satyrycznym „Cyrulik Warszawski” (1924-1934). W latach 1920-1923 prowadził dział sztuki i recenzji filmowych w dzienniku „Kurier Polski”. Wraz z innymi Skamandrytami był autorem noworocznych szopek satyrycznych. W okresie międzywojennym wydał m.in. zbiory wierszy „Godzina poezji” (1923), „Droga na Wschód” (1924), „Z dalekiej podroży” (1926), „Okno bez krat” (1935) oraz komedie „Murzyn warszawski” (1928), „Lekarz bezdomny” (1930), i powieści „Torpeda czasu” (1924), „Dwa końce świata” (1937).
Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji, następnie do Anglii, gdzie w Londynie redagował w latach 1942-46 emigracyjny miesięcznik „Nowa Polska”. W tym okresie powstał m.in. słynny wiersz „Alarm” oraz „Ten jest z ojczyzny mojej” - oddający hołd ofiarom terroru hitlerowskiego. W 1946-48 kierował Sekcją Literatury UNESCO, następnie w 1948-51 z ramienia PRL był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W 1951 wrócił do Polski, gdzie w 1956-59 był prezesem Związku Literatów Polskich. Publikował w „Nowej Kulturze”, „Twórczości”, „ Przeglądzie Kulturalnym”. W 1964 był inicjatorem „Listu 34” krytykującego politykę kulturalną władz. W 1968 współorganizował protest środowiska pisarskiego przeciw zakazowi wystawiania „Dziadów” w Teatrze Narodowym. W tymże roku objęto zakazem druku jego utwory w wyniku antysemickiej kampanii propagandowej prowadzonej przez komunistyczne władze PRL-u. Słonimski nie wyemigrował jednak jak większość polskich Żydów. W latach 70-tych współpracował z opozycją. Od 1971 prowadził stały felieton w krakowskim „Tygodniku Powszechnym”. Zmarł w Warszawie w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, pochowany na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w warszawskich Laskach. Był dużym autorytetem dla środowisk polskiej inteligencji.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Antoni Słonimski " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl