SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Aszer ben Jechiel

(znany pod akronimem Rosz). Żył w latach ok. 1250 -1327 - kodyfikator i przywódca wspólnoty żydowskiej w Niemczech i Hiszpanii.

Nauki pobierał u ojca i wuja - znanych i cenionych myślicieli. Przez pewien czas przybywał we Francji, gdzie poznał rabina Meira z Rotenburga. Kiedy Meir został uwięziony i trzymany jako zakładnik, Aszer objął jego stanowisko głównego rabina Aszkenazu (tj. Niemiec i Francji). Pracował nad odbudowaniem żydowskich wspólnot po pogromach w 1298, starał się o uwolnienie Meira, ale z powodu zagrożenia własnego życia, uciekł w 1303 z Niemiec. Rok później dotarł do Hiszpanii, gdzie został rabinem licznej wspólnoty w Toledo. Choć żył tam i umarł w biedzie, to otoczony był powszechnym szacunkiem, za jego mądrość, niejednokrotnie pytano go o radę, nawet na dworze królewskim popierano wpływ, jaki miał na hiszpańskich Żydów.

Aszer brał udział w dyspucie nad rolą i pożytkiem studiów filozoficznych. Uważał, że wprowadzony przez Salomona ben Abrahama Adreta zakaz studiowania filozofii przed ukończeniem 25 roku życia jest zbyt łagodny i jego zdaniem należałoby w ogóle zakazać studiowania filozofii. Ostatecznie poparł Adreta, ale twierdził, że nie jest to równoznaczne z poparciem dla filozofii jako nauki.
Aszer zajmował się wszystkimi dziedzinami nauczania rabinicznego. Czasem występował przeciwko obyczajom, które dominowały w Hiszpanii, gdyż uważał je za wpływ otoczenia chrześcijańskiego. Do takich należało np. prawo pozwalające by kobiety otrzymywały taką samą część dziedzictwa jak mężczyźni, gwarantowanie najstarszym synom całości majątku oraz zwyczaj, nakazujący mężowi udzielenie żonie rozwodu, jeśli ta stwierdziła, że już go sobie nie życzy jako małżonka. Aszer pozostawił ponad 1200 responsów, tj. odpowiedzi na kwestie prawne.

Aszer opracował także komentarze do Miszny i Talmudu, wyjaśniając w nich zawiłości prawne; dyskusje nad problematycznymi fragmentami Talmudu uwzględniając poglądy różnych badaczy pism (po raz pierwszy znalazły się w takim dziele autorytety niemieckie i hiszpańskie). Praca ta stała się podstawą do stworzenia ostatecznej wersji kodeksu, Turimu, napisanego przez syna Aszera - Jakuba ben Aszera.

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Aszer ben Jechiel" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl