SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Chaim Rumkowski

Chaim Rumkowski (1877-1944), przemysłowiec, działacz syjonistyczny, przewodniczący Judenratu w getcie łódzkim. Znany jako filantrop w latach międzywojennych m. in. wyposażył sierociniec żydowski w Helenówku pod Łodzią. Działacz organizacji Syjonistycznej w Polsce, reprezentujący tę partię w łódzkiej gminie wyznaniowej. Po zajęciu Łodzi przez Niemców dostał rozkaz zorganizowania rady starszych (Judenratu), w której funkcję przewodniczącego sprawował do momentu likwidacji getta, w sierpniu 1944. Wraz z rodziną przyłączył się do ostatniego transportu do Auschwitz. Był postacią kontrowersyjną.

Z relacji Adama Czerniakowa:
„ W Łodzi Rumkowski wypuścił pono własne pieniądze ‘Chaimki’. Ma on przydomek ‘Chaim Groźny’”.
Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. Oprac. M. Fuks, Warszawa 1983 s.146

„17 V 1941 w Gminie Rumkowski zdawał relację ze swojej działalności w Łodzi. Jednostka dla niego nie egzystuje. Ma Sonderkommando do spraw rekwizycji. Zbiera brylanty i futra. Nie ma biedaków na ulicach.
Zwrócono mu uwagę, że 150 000 łodzian uciekło do Warszawy, gdzie jest gorzej, że umiera u niego 1000 ludzi miesięcznie, że ilość urodzin się zmniejsza. Odpowiedział podrażniony, że nie mówił, iż w Łodzi jest dobrze. (...) Zarozumiały i głupi. Szkodliwy, bo wmawia władzom, że u niego jest dobrze”. s.183

Z relacji E. Ringelbluma:
„Przyjechał dziś, 6IX, Rumkowski z Łodzi. Nazywają go ‘król Chaim’, 70-letni starzec, człowiek o wybujałych ambicjach i trochę pomylony. Opowiadał cuda o getcie. Jest tam żydowskie państwo, mające 400 policjantów i 3 więzienia. Ma on ministerstwo spraw zagranicznych i wszelkie inne ministerstwa”.
E. Ringelblum, Pisma z getta 1939-1943,Warszawa 1961, t. I s.137.

Jego postawa jako prezesa Judenratu jest oceniana krytycznie także przez wielu historyków. Podkreślają oni zgodnie jego despotyzm, uległość wobec Niemców, zwalczanie konspiracji antyfaszystowskiej w getcie. Likwidacja getta nastąpiła w lipcu 1944, ocalało ok. 7 tys. osób. Adolf Rudnicki, napisał o nim powieść pt. „ Kupiec łódzki”, Warszawa 1963.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chaim Rumkowski " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl