SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Dow Ber z Międzyrzecza

(ok. 1704-1772) urodził się w Łukaczu na Wołyniu w szanowanej, lecz biednej rodzinie. Od dziecka przejawiał liczne zdolności i bystrość umysłu, dzięki czemu został przyjęty na naukę przez tamtejszego rabina, mimo, że jego ojca nie stać było na kształcenie dzieci. Dow Ber okazał się najzdolniejszym uczniem w Łukaczu, szybko przerósł swymi umiejętnościami pozostałych chłopców i został wysłany do jesziwy we Lwowie, gdzie studiował kilka lat. Następnie został wiejskim nauczycielem, poświęcił się zgłębianiu tajemnic mistyki, kontemplował naturę, umartwiał się, np. poszcząc przez wiele dni. Z czasem stał się wędrownym kaznodzieją, zwanym po hebrajsku "magid". Zdobył uznanie słuchaczy przez swą wymowność, barwne i działające na wyobraźnię wykorzystywanie w swych kazaniach przypowieści.

Wyniszczający tryb życia, jakie prowadził, spowodował utratę zdrowia. Dow Ber udał się do Baal Szem Towa by ten słynący z czynienia cudów nauczyciel uzdrowił go. Dow Ber stał się szybko wiernym uczniem Baala i twierdził, że to właśnie Beszt "objawił mi język ptaków i drzew, tajniki świętych i natchnionych słów, pokazał pisma aniołów i wyjaśnił znaczenie alfabetu". Po śmierci mistrza stał się jego następcą, opuścił jednak Międzyborze - rodzinna miejscowość Baal Szem Towa, obierając za swoją siedzibę Międzyrzec. Uznany za przywódcę chasydyzmu, któremu nadał bardziej formalny charakter, nie naśladował jednak biernie swego mistrza Beszta. Zaprzestał wędrówek po wioskach. Wysyłał jedynie nauczycieli, którzy mieli rozprzestrzeniać jego naukę.
Dow Ber cieszył się wielką liczbą uczniów (podobno było ich ponad trzystu, choć znane są imiona tylko trzydziestu jeden), którzy gotowi byli zostawić niejednokrotnie swoje domy by spędzić resztę życia słuchając go i jego objawień. Do Międzyrzeca przybywały tłumy, a sława Dow Bera rosła. Słabe zdrowie nie pozwoliło mu jednak na intensywną pracę. Wiernych przyjmował tyko w szabat, a resztę tygodnia spędzał tylko ze swymi uczniami.

Poglądy, jakie głosił pod koniec życia, spotkały się z krytyką, zarzucano mu panteizm i odejście od tradycyjnej szkoły rabinicznej, czy przejęcie sefardyjskiej wersji modlitw. Według Dow Bera Bóg wypełnia całą przestrzeń, a zadaniem człowieka jest przedrzeć się przez materię do świata ducha, dostrzec duchowy wymiar materii. Człowiek powinien zawsze się radować, przechodzić ponad codziennymi troskami poprzez przylgnięcie do Boga, poddawanie się ekstatycznej radości. Najwyższy stopień duchowego szczęścia osiągnąć może tylko cadyk, który pełni rolę łącznika między człowiekiem a Bogiem, jest prawym chasydzkim przywódcą.

Dow Ber nie pozostawił po sobie pism, to, co przetrwało, to zapisy jego nauk dokonane przez jego uczniów. Niewątpliwie jednak dzięki tej wybitnej umysłowości chasydyzm przybrał postać ruchu, choć po jego śmierci rozszedł się w różnych kierunkach.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Dow Ber z Międzyrzecza" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl