SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Gela Szeksztajn-Lichtensztajn

urodzona w 1907 r. w Warszawie w rodzinie rzemieślniczej. Artystka, malarka, graficzka.

Już jako dziecko przejawiała uzdolnienia plastyczne i dzięki poparciu I. I. Singera, J. Turkowa i H. Kuny uzyskała stypendium MWRiOP, które umożliwiło jej podjęcie studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1937-39 po ukończonych studiach przebywała w Warszawie wykonując liczne portrety techniką akwarelową. Wystawiała swe prace w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych i w Stowarzyszeniu Żydowskich Artystów Plastyków. Żona Izraela Lichtensztajna (1904-43) - nauczyciela, publicysty, działacza Poalej Syjon-Lewicy.

W czasie okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną zmuszona była do przebywania w getcie warszawskim. Mąż stał się współpracownikiem E. Ringelbluma w organizowaniu podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Artystka pracowała jako nauczycielka rysunków w konspiracyjnej szkole żydowskiej w getcie, następnie w szkole uruchomionej oficjalnie, przy ulicy Nowolipki 68. Za swoją działalność i pracę z dziećmi otrzymała nagrodę prezesa Judenratu Adama Czerniakowa.
W 1942 r. otrzymała od męża metalową skrzynkę by w niej mogła ukryć rysunki i akwarele, powstałe w okresie przedwojennym i prace powstałe w getcie przedstawiające portrety dzieci, artystów, liczne martwe natury. W tym zbiorze znalazł się również autoportret artystki, a także pożegnalny list stanowiący swoistego rodzaju testament artystyczny i protest przeciw faszyzmowi.

Ocalało ok. 100 prac (rysunków i akwarel) w zespole podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego odnalezionych w 1947 pod gruzami getta. Znajdują się one obecnie w zbiorach Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Gela Szeksztajn-Lichtensztajn zginęła wraz z mężem i córką Margolin w pierwszych dniach powstania w getcie, w kwietniu 1943 r.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Gela Szeksztajn-Lichtensztajn" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

ORTODOKSI, KONSERWATYWNI, REFORMOWANI

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl