SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Henryk Rosmarin

(Rozmaryn).
Urodzony w Peratynie w powiecie kamienieckim w 1882 - zmarł w Tel Awiwie w 1955.

Uczęszczał do gimnazjum OO. Bernardynów we Lwowie. Ukończył studia prawnicze we Lwowie na Uniwersytecie króla Jana Kazimierza, gdzie obronił również doktorat.

W czasach studenckich aktywnie działał w organizacjach syjonistycznych i współpracował z pismem "Wschód". Reprezentując żydowską gminę lwowską uczestniczył w akcji polskiej lewicowej młodzieży akademickiej popierającej utworzenie ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie. Po studiach prowadził kancelarie adwokacka we Lwowie i w Warszawie (od 1932).

W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, następnie powrócił do Lwowa. W 1919 założył syjonistyczny dziennik "Chwila", którego został naczelnym redaktorem. Publikował także w prasie żydowskiej ukazującej się w Warszawie, m.in. w "Naszym Przeglądzie", "Hajncie", "Opinii".
Był członkiem egzekutywy Światowego Kongresu Syjonistycznego (od 1907) pełniąc od 1936 roku funkcję jednego z jego wiceprezesów. Uczestniczył w akcjach JOINTU, był prezesem Centrali Kas Pożyczkowych i organizacji sportowej "Makkabi" w Polsce. W 1937 stał na jej czele. Kładł nacisk na stałą współpracę z Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego oraz ze Związkiem Polskich Związków Sportowych. Należał do stowarzyszenia "Leopolis" będącego oddziałem B'nei B'rith we Lwowie.

Z ramienia syjonistów zasiadał w Sejmie w latach 1922-35 uzyskując mandat z okręgu nr 53 i piastując stanowisko prezesa Koła Żydowskiego. Zapisał się jako znawca spraw budżetowych i gospodarczych.

Po wybuchu II wojny światowej wziął udział w akcjach społecznych mających na celu obronę stolicy. Wkrótce jednak przedostał się do Rumunii, skąd w 1940 wyjechał do Palestyny, gdzie w latach 1940-45 pełnił funkcję polskiego konsula generalnego w Tel Awiwie.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Henryk Rosmarin" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl