SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE, SYLWETKI, BIOGRAFIE

Jakub Herman

(1901-84), prawnik, działacz komunistyczny. Opublikował kilka prac z zakresu ekonomicznej i społecznej historii Polski, w 1926 złożył dysertację doktorską w Jidiszer Wisnszaftlecher Institut w Wilnie.

Był działaczem Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce, a od 1928 Komunistycznej Partii Polski. W 1928-39 pracował w Żydowskiej Agencji Telegraficznej. Po kampanii wrześniowej 1939 opuścił Warszawę. Uciekając na wschód znalazł się na terenach okupowanych przez Związek Radziecki i podjął działalność w Komunistycznej Partii Białorusi. W 1941 pracował w polskojęzycznej radiostacji "Kościuszko" oraz kierował szkoleniem grup inicjatywnych Polskiej Partii Robotniczej (PPR).
W 1944 współtworzył Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR, został Sekretarzem Wydziału Krajowego Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich. W latach 1944-56 członek Biura Politycznego PPR, następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Brał udział w przygotowywaniu likwidacji partii socjalistycznych, także żydowskich, pod koniec lat 40, jako przedstawiciel komunistów polskich w Kominformie. W 1945-52 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1952-54 był członkiem Prezydium Rady Ministrów, w 1949-54 członkiem Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, a w 1954-56 - wicepremierem odpowiedzialnym m.in. za sprawy bezpieczeństwa, co oznacza, że był współodpowiedzialny za bezprawne aresztowania, tortury i morderstwa sądowe, jakich dokonano w okresie stalinowskim.

W 1957 usunięto go ze stanowisk rządowych i z partii, by przyjąć go ponownie pod koniec jego życia, w latach 80-tych. Do 1968 kierował wydawnictwem „Książka i Wiedza”.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Jakub Herman " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl