SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Jakub Witkin

Pseudonim "Zerubawel"

Ur. w styczniu 1886 w Połtawie na Ukrainie. Dziennikarz, jeden z najpopularniejszych publicystów w jidysz. Był słuchaczem wielu szkół talmudycznych. Pracował jako stolarz i malarz szyldów studiując jednocześnie literaturę hebrajską i rosyjską. Zaliczany jest do współtwórców ruchu poalejsyjonistycznego w Rosji (1904). Uczestniczył w konferencji w Połtawie (1907), był redaktorem nielegalnego wydawnictwa Der Hamer w Wilnie, współpracował z wieloma periodykami, jak np. z Der proletarisze Gedanke, Vorwórts, redagował literackie pismo Die Jugentsimme oraz Das Peisach Blat. Został aresztowany za działalność polityczną i po półtora roku więzienia wyjechał do Lwowa w Galicji, gdzie redagował pismo partyjne Der Jidiszer Arbeter, literackie pismo Jungt. Współpracował też przy redagowaniu pisma będącego organem Poalej Syjon Dus Fraje Wort przeznaczonego dla odbiorców w Rosji.

Od 1910 roku przebywał w Palestynie, gdzie pracował jako członek zespołu redakcyjnego hebrajskojęzycznego czasopisma poalejsyjonistycznego Ha-Achdut, następnie Ben hamizrim. Był sekretarzem Centralnego biura Poalej Syjon. Po wybuchu wojny aresztowany prze władze tureckie i skazany na 15 lat ciężkich robót, w 1915 uciekł do USA, gdzie pracował w redakcji poalejsyjonistycznego pisma Der Jidiszer Kemfer. Po wybuchu rewolucji w Rosji został członkiem Żydowskiej Rady Rządowej na Ukrainie (1918). W latach 1918-35 przebywał w Polsce, gdzie współpracował z robotniczym wydawnictwem Arbeitheim w Warszawie redagując Arbajter Caitung. Był radnym miejskim, organizatorem i przywódcą Poalej Syjon Lewicy, członkiem Rady Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie (1924-36), aktywnym członkiem stowarzyszenia "Szul un Lebn" i Żydowskiej Organizacji Szkolnej (1925-26). Podczas II Zjazdu Szkolnego w 1925 został powołany do komisji mającej na celu stworzenie Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie (JIWO), którego następnie został przewodniczącym.
Kandydował do sejmu z listy Żydowskiego Robotniczego Komitetu Wyborczego Poalej Syjon Prawicy w Warszawie i Łodzi (1928) oraz w okręgu Święciańskim (1930). Uczestniczył w kongresach syjonistycznych, min. wiceprzewodniczący Kongresów XXI i XXIII.

Od 1935 roku - w Palestynie, redagował m.in. Naje Welt. By sekretarzem egzekutywy Powszechnej Organizacji Robotników Żydowskich w Ziemi Izraela (Histadrut). W czasie II wojny światowej był członkiem Komitetu Ratunkowego dla żydostwa europejskiego. Od 1948 był członkiem egzekutywy światowej Organizacji Syjonistycznej. Kierował Departamentem Żydostwa śródziemnomorskiego. Działał również aktywnie aby doszło do połączenia palestyńskich partii robotniczych i aby powstała Robotnicza Partia Izraela (MAPAI). Był jednym z założycieli Ligi Przyjaźni Izraelsko-Radzieckiej i redaktorem jej literackiego organu prasowego w języku rosyjskim. Jako działacz Związku Pisarzy Jidyszystycznych w Izraelu dążył do oficjalnego uznania języka żydowskiego w Izraelu. Od 1951 aktywnie działał w Histadrut jako dyrektor Centralnego Archiwum Żydowskiego Ruchu Robotniczego.

Znany był jako znakomity mówca i publicysta, jest autorem licznych prac, m.in. monografii "Ber Borochow, zajn łebn un szafn" (1926), "On onhajob, artykeln, zychrojnes" (1938).

Zmarł w 1967 w Tel Avivie.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Jakub Witkin" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl