SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Józef Kamiński

urodził się w Odessie w hotelu "Żeleznodorożnaja gostinica" w trakcie jednego z licznych artystycznych tournee matki, Ester Rachel Kamińskiej.

Wychował się w Warszawie, gdzie zdobył podstawową edukację. Gry na skrzypcach zaczął się uczyć w wieku sześciu lat i bardzo szybko rozpoczął karierę jako solista i kompozytor. W latach 1919-1921 należał już do grona najpoważniejszych i najaktywniejszych muzyków w Warszawie.
W 1922 roku Józef pojechał do Berlina, gdzie został przyjęty do Akademii Muzycznej. Studiował kompozycję w klasie profesora Friedricha Kocha. Z powodu kryzysu ekonomicznego, który dotknął także rodzinę Kamińskich, matka Ester Rachel Kamińska zwróciła się o wsparcie dla syna do Związku Żydów Rosyjskich, by wziął pod opiekę młodego człowieka, a także do Chaima Nachmana Bialika, który był wielbicielem jej talentu, by poparł jej prośbę.

Następnie Józef wyjechał do Wiednia, do jednego z krewnych - Szymona Pulmana - muzyka, zajmującego wysoką pozycję w mieście. Studiował u prof. Arnolda Rosy i u doktora Hansa Galia. Powtórnie udał się do Berlina i dalej kształcił się u sławnego w owym czasie nauczyciela, Isaja Barmasa.
W 1926 roku powrócił do Warszawy, gdzie został pierwszym skrzypkiem orkiestry Polskiego Radia, dyrygentem i kierownikiem muzycznym żydowskich przedstawień teatralnych. Założył Kwartet Warszawski, który zdobył w 1934 roku pierwszą nagrodę w Konkursie im. Józefa Piłsudskiego na najlepszy kwartet smyczkowy w Polsce.

Jako kompozytor muzyki teatralnej zadebiutował po śmierci matki. Jego siostra Ida wraz z Zygmuntem Turkowem postanowili uczcić jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia teatru żydowskiego i wystawić "Lo tachmod" (Nie pożądaj) Abrahama Goldfadena w Warszawer Jidiszer Kunst Teater (Warszawski Żydowski Teatr Artystyczny), w skrócie WIKT. Jednym z czynników sukcesu przedstawienia stała się muzyka napisana przez Józefa Kamińskiego. Po napisaniu muzyki do utworu Jakuba Pata, pt. "In goldn land" (W złotej ziemi), wystawionego przez WIKT w Warszawie, Trupa Wileńska zwróciła się do niego by napisał także muzykę do "Baj nacht ojfn altn mark" (Nocą na starym rynku) I .L. Pereca.
Dawid Herman i Trupa Wileńska cieszyli się już wówczas dużym powodzeniem, ale wystawienie sztuki Baj nacht ojfn altn mark było dla polskich Żydów wydarzeniem. Muzyka Kamińskiego do Nocy na starym rynku dowodziła pełnego wyemancypowania funkcji rytmu w muzyce, co wykraczało poza przyjęte wówczas ramy konwenansu teatralnego.

Kamiński napisał też muzykę do sowieckiej komedii pióra Katajewa pt. Kwadratura koła i do sztuki o życiu Chińczyków autorstwa Klabunda pt. Kredowe koło.

W 1937 roku Josef Kamiński przybył wraz z żoną i synem do Palestyny dotrzymując słowa danego Hubermanowi, który już rok wcześniej zaproponował mu angaż. W Tel Awiwie objął stanowisko pierwszego skrzypka orkiestry filharmonicznej, w której grał ponad trzydzieści lat.

Jego pierwszym utworem powstałym w Izraelu w 1939 była "Agada weinachol" (Legenda i taniec) na orkiestrę lub kwartet smyczkowy łącząca wschodnie, orientalne brzmienie i typowo żydowską melodykę ze wschodniej Europy. W 1940 roku skomponował Concertino na trąbkę i orkiestrę, (w tonacji durowej) rodzaj parodii Koncertu skrzypcowego a-moll Antonio Vivaldiego (1675-1741). W 1942 roku Kamiński napisał muzykę na orkiestrę symfoniczną zatytułowaną Alija Mija (Imigracja do Palestyny), składającą się z kilku części, kończącą się epilogiem - solową pieśnią barytonową do słów Jehudy Halewiego. W 1944 roku napisał humoreskę Pticha komit (Uwertura komiczna) podobną w stylu i formie do Concertino na trąbkę. Wkrótce potem skomponował Kwartet na skrzypce, który zdobył nagrodę im. Engla przyznawaną przez Radę Miejską Tel Awiwu i Jaffy. Napisał też balladę na harfę i orkiestrę, wariacje na rożek angielski i orkiestrę smyczkową pt. Riszumim israeliim (Zapiski izraelskie), koncert na skrzypce z orkiestrą symfoniczną i Uwerturę symfoniczną (1960).

Szczególnym powodzeniem cieszyły się Zapiski izraelskie (zadedykowane przyjacielowi z lat młodości, znanemu dyrygentowi Pawłowi Kleckiemu) wykonywane podczas tournee Izraelskiej Orkiestry Filharmonicznej w 1955 roku w wielu miastach Europy. Zmarł w Izraelu.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Józef Kamiński" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl