SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Józef Koffler

Kompozytor, uczeń Arnolda Schonberga, pierwszy w Polsce, jeden z pierwszych w świecie stosujący technikę dodekafoniczną (dwunastotonową).
Żył w latach 1896-1943 lub 1944.

Urodził się w Stryju w szanowanej rodzinie lekarskiej. Pierwsze utwory komponował już w czasach gimnazjalnych. W 1914 roku wyjechał na studia do Wiednia, gdzie uczył się kompozycji i muzykologii. Przerwał jednak studia po dwóch latach z powodu wojny i powołania do wojska austriackiego, z którego jako ochotnik przeszedł do wojska polskiego, kiedy tylko uformowały się pierwsze jego oddziały. W wojsku polskim kontynuował zajmowanie się muzyką jako dyrygent orkiestr dętych, dla których również komponował specjalne utwory. Po opuszczeniu wojska aktywnie współpracował z miesięcznikiem "Muzyk Wojskowy". W 1920 powrócił do Wiednia by ukończyć studia w klasach kompozycji, dyrygentury i muzykologii. W 1923 uzyskał doktorat i powrócił do Polski.

W latach trzydziestych był stałym recenzentem muzycznym "Expressu Wieczornego", redagował pisma takie jak: "Orkiestra" (wydawane w Przemyślu), "Kwartalnik Muzyczny", "Muzyk Wojskowy". Pisał liczne prace teoretyczne. W latach 1928-41 prowadził jako profesor klasę teorii i kompozycji w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie.
Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 Koffler ukrywał się wraz z rodziną w Wieliczce i Ojcowie u jednego ze swoich uczniów, gdzie przetrwał likwidację getta. Posługując się fałszywymi dokumentami ukrywał się u innego ze swoich uczniów, organisty w wiejskim kościele, w okolicach Sanoka. Kiedy jednak aresztowano przypadkowo żonę Kofflera - wówczas wraz z synem oddał się dobrowolnie w ręce hitlerowców. Na krótko przed wyzwoleniem terenów, gdzie się ukrywali Kofflerowie zostali rozstrzelani, jednak bliższe szczegóły nie są znane łącznie z dokładną datą śmierci.
Twórczość Kofflera nie jest bezkrytycznym naśladownictwem dzieł Schonberga, ale posiada swój niepowtarzalny charakter. Obejmuje ona: trzy symfonie, "Suitę polską" na orkiestrę i 15 wariacji na serię dwunastu tonów na orkiestrę smyczkową, utwory fortepianowe - "Sonatina" i "Wariacje" na temat walca J. Straussa, kantatę "Miłość" do fragmentu tekstu "Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian" na głos solowy, altówkę, wiolonczelę i klarnet, "4 Poemes" do słów poetów francuskich, muzykę baletową "Alles durch M.O.W" na dwa głosy solowe, chór i orkiestrę. Ostatnie dzieło to "Uwertura radosna" wykonana przez orkiestrę symfoniczną w 1941 we Lwowie pozostającym pod okupacją radziecką.

Utwory Kofflera były rzadko wykonywane, podobnie jak dzieła innych twórców dodekafonii, chociaż można je było usłyszeć w polskim radiu i na koncertach muzyki współczesnej. Sukcesy za życia odnosił głównie zagranicą, m.in. w Oksfordzie, gdzie w 1931 entuzjastycznie przyjęto jego "Trio smyczkowe". Z uznaniem odnosiło się do niego Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej promując dzieła Kofflera na swoich festiwalach: w 1933 w Amsterdamie wykonano "Wariacje na orkiestrę smyczkową" oraz w Londynie w 1938, gdzie grano "III Symfonię". Dowodem wielkiego uznania dla jego talentu było zaproszenie Kofflera w 1934 do jury Festiwalu Muzyki Współczesnej w Karlsbadzie.

Współcześnie uznawany jest za jedną z najwybitniejszych indywidualności muzycznych okresu międzywojennego w Polsce, a jego nazwisko i dzieła powracają w organizowanych corocznie Festiwalach Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", ciesząc się uznaniem krytyków i słuchaczy.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Józef Koffler" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl