SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Leopold Kronenberg

(1812-1878); syn Eleazara Kronenberga (1772-1826), założyciela domu bankowego (1820), który stał się podstawą późniejszej fortuny Kronenbergów.

Leopold nie tylko odziedziczył znaczne dobra, ale sam dorobił się ogromnego majątku na administrowaniu dochodów tabacznych. W 1845 przyjął wyznanie augsbursko-reformowane, w ten sposób omijał niekorzystne dla Żydów przepisy prawne, które zniesione zostały w po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Założył kilka cukrowni i zorganizował Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru. Z jego inicjatywy także powstało Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.

Był także głównym udziałowcem i organizatorem budowy kolei żelaznej z Warszawy do Brześcia. W 1896 r. wydzierżawił kolej warszawsko-wiedeńską ratując ją od bankructwa. Dziełem spółek stworzonych przez Kronenberga była natomiast budowa w 1877 r. Kolei Nadwiślańskiej (linia wiodąca z Lublina przez Warszawę do Mławy, znajdującej się wówczas na granicy zaboru pruskiego). Kronenberg prowadził swe interesy wspólnie z polskimi arystokratami: hrabią Andrzejem Zamojskim, Augustem Potockim i Ksawerym Pusłowskim, jak również z bogatymi rodami żydowskimi: Epsteinami i Loewensteinami.

Pomimo, że porzucił judaizm, nie zaprzestał pomagać Żydom udzielając ich firmom licznych kredytów i zapomóg, wspomagał żydowskie szpitale i inne akcje charytatywne.

W czasie powstania styczniowego był członkiem dyrekcji stronnictwa białych. Zagrożony aresztowaniem ze strony władz carskich, wyjechał do Francji. Powrócił do kraju w 1864, lecz nie odnosił już takich sukcesów jak poprzednio, bowiem każda polska organizacja uważana była przez Rosjan za potencjalne źródło buntu.
Pozytywnie charakteryzował go Władysław Mickiewicz, syn polskiego narodowego wieszcza: "Kronenberg jest bardzo rozumny i stały w przekonaniach, pełen jednak roztropności, jak człowiek zdający sobie dobrze sprawę, jaką uczyniłby Rosjanom przyjemność, dając im sposobność do skonfiskowania swego majątku."

W 1868 otrzymał tytuł szlachecki. Grobowiec rodziny Leopolda Kronenberga znajduje się na warszawskich Powązkach.
Jego syn Leopold Julian Kronenberg kontynuował wszechstronną działalność ojca, zasłynął jako współtwórca Filharmonii Warszawskiej, a w 1897 otrzymał tytuł barona.

W 1996, w 125 rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie, rozpoczęła działaność Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zajmująca się wspieraniem prac na rzecz dobra publicznego, edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga wspiera stowarzyszenia i fundacje skutecznie działające w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji. Otacza opieką szczególnie uzdolnioną młodzież oraz funduje doroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia myśli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansów.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Leopold Kronenberg" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl