SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Majer Bersohn

urodzony w 1787, zmarł w 1873 r. w Warszawie. Protoplasta znanej rodziny Bersohnów, ojciec Mathiasa i Jana, teść Hipolita Wawelberga. Bankier, zajmował się również handlem i przemysłem.

Na początku lat 30tych XIX wieku wraz z innymi żydowskimi przedsiębiorcami uzyskał od cara rosyjskiego przywilej nabywania majątków ziemskich. Dysponując dużymi środkami finansowymi stał się szybko właścicielem wielu nieruchomości w Warszawie jak również zakupił Boglewice, Osiny i Wolę Boglewską.

Wsławił się jako filantrop i społecznik: wspomagał finansowo Szkołę Rabinów w Warszawie, Szpital Żydowski, od 1842 był członkiem warszawskiego Dozoru Bóżniczego, a także Domu Schronienia Ubogich i Sierot Starozakonnych.

W testamencie sporządzonym w dniu 16 maja 1872 r. Bersohn zapisał 50.000 rubli jako fundusz wieczysty dla instytucji dobroczynnej pod nazwą "Szpital dla dzieci żydowskich fundacji Majera i Chai z Szymanów Bersohn". Testament zastrzegał, że 20.000 zużyte były na zakupienie nieruchomości i urządzenie w niej szpitala mogącego przyjąć jednorazowo 25 dzieci. Pozostała kwota miała być zabezpieczona na trzech nieruchomościach, a oprocentowanie w wysokości 5% od dnia śmierci testatora miało pokrywać koszty utrzymania szpitala.
Wolą Majera Bersohna było również by w dzieło to włączyła się jego córka Paulina z mężem Salomonem Baumanem. W testamencie pozostawił warunek - ofiarowanie 30.000 rubli na budowę i utrzymanie szpitala - jaki musieli spełnić by ich nazwisko znalazło się w nazwie szpitala. Zatwierdzenie legatu Majera Bersohna odbyło się w lutym 1874, a statutu szpitala w 1876.

W testamencie Bersohn zapisał znaczne sumy gminie żydowskiej aby wykorzystała je na stypendia dla ubogich studentów medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, uczniów gimnazjów, a także na zapomogi dla niezamożnych kupców i na posagi dla biednych narzeczonych. Pozostawił jednak zastrzeżenie, że czwarta część kwot będzie przeznaczona dla chrześcijan.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Majer Bersohn" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl