SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Maurycy Orgelbrand

urodzony w Warszawie w 1826, zmarł tamże w 1904. Brat Samuela, podobnie jak on ukończył Rządową Szkołę Rabinów, jako dorosły ochrzcił się przyjmując katolicyzm.

Od 1853 prowadził w Wilnie księgarnię nakładową, którą upamiętnił w poezji W. Syrokomla, pisząc utwór "Księgarnia". Wydał tam m. in. 2 edycje "Pielgrzyma w Dobromilu" księżnej Izabeli Czartoryskiej, podręczny, dwutomowy "Słownik języka polskiego" zwany wileńskim, który powstał z jego inicjatywy. Maurycy Orgelbrand zaangażowany był w ruch niepodległościowy, dlatego represje po powstaniu styczniowym 1863 objęły także jego. Zmuszony był opuścić Wilno i udać się do Warszawy. Otworzył tam w 1865 księgarnię wydawniczą z wypożyczalnią. W 1887 sprzedał księgarnię, zachowując tylko wydawnictwo.
Nakładem Orgelbranda ukazały się m.in. ilustrowane przez M. Andriollego edycje "Lilli Wenedy" J. Słowackiego, a w latach 1878-85 wychodził "Tygodnik Powszechny" pod. red. H. Perzyńskiego, K. J. Jasińskiego i od 1878 Orgelbranda. Pismo to było kontynuacją "Opiekuna Domowego", posiadało jednak o wiele bogatszą szatę graficzną. Miało ono charakter popularnonaukowy, zamieszczane w nim były artykuły o tematyce społeczno-ekonomicznej, pogadanki z dziedzin nauk humanistycznych i przyrodniczych, krytyka teatralna i artystyczna, korespondencje z kraju i zagranicy, poezje i powieści w odcinkach. Od 1882 modernizowany w kierunku pisma literacko-społecznego zawierał więcej artykułów dotyczących przemysłu i rolnictwa.

Orgelbrand był inicjatorem powstania Spółki Wydawniczej Księgarzy Warszawskich, która działała w latach 1873-1888 skupiając takich wydawców jak Gebethner i Wolf, M. Glucksberg, G. K. Sennewald, E. Wende. Spółka ta wydała opracowane przez J. I. Kraszewskiego "Dzieła Dramatyczne" Szekspira, opracowane przez N. Żmichowską "Dzieła" K. Hoffmanowej, oraz 25 z 29 "Powieści historycznych" J. I. Kraszewskiego.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Maurycy Orgelbrand" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl