SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Między syjonizmem a asymilacją

Wielką debatą była dyskusja z XIX i XX wieku, dotycząca róznych sposobów bycia Żydem.

Jedni propagowali tradycyjny styl życia, inni asymilację kulturową z zachowaniem odrębnej religijności, jedni traktowali Polskę jako swoją ojczyznę, inni promowali idee odtworzenia państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie.

Nic tak dobrze nie ukazuje całej gamy postaw i wyborów ludzkich, jak właśnie życiorysy konkretnych ludzi.

Dlatego tutaj umieściliśmy kilka przykładów polskich Żydów, bądź przynajmniej urodzonych na tych ziemiach, których drogi życiowe poszły w zupełnie innych kierunkach. Biografie te ukazują bogactwo różnorodnych wizji społeczno-politycznego oraz kulturowego współistnienia Żydów ze starą Europą.
(pc)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Między syjonizmem a asymilacją" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Maurycy Orgelbrand
 - Samuel Orgelbrand
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Zygmunt Bauman
 - Aleksander Hertz
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Icchak Lejb Perec
 - Bruno Schulz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Henryk Wars
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Józef Szajna

DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl