SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Mojżesz Isserles

znany także pod akronimem Rema, żył w latach ok. 1525-1572. Rabin, specjalizował się w prawie religijnym i stał się kodyfikatorem tegoż prawa w Polsce. Pochodził z rodziny zamożnych Żydów krakowskich. Jego ojciec Izrael był przywódcą krakowskiej gminy żydowskiej, który w 1553 r. otrzymawszy zezwolenie królewskie, wzniósł synagogę ku pamięci swej zmarłej żony. Synagoga ta istnieje do dziś, znana jako synagoga Remuh. Na cmentarzu przyległym do synagogi pochowani są członkowie rodziny Isserles, także Mojżesz - Rema.

Zarówno pozycja społeczna rodziny, bogactwo jak i rozległa wiedza Mojżesza sprawiły, że uznany został za autorytet. Studiował w Lublinie, w Krakowie założył uczelnię talmudyczną, która cieszyła się dobrą opinią w całej Europie. Sprawował funkcję naczelnego rabina Krakowa aż do śmierci i słynął z łagodności okazywanej wszystkim uciskanym i będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Jest autorem licznych komentarzy i wyjaśnień do Biblii oraz literatury talmudycznej. Szczególną sławę przyniosła mu praca "Darkej Mosze" (Drogi Mojżesza) będąca polemiką, a jednocześnie uzupełnieniem i komentarzem do publikacji Józefa Karo "Bejt Josef" na temat prawa żydowskiego. Isserles podkreślał znaczenie lokalnych zwyczajów dla rozwoju żydowskiego prawa. Prezentował poglądy i praktyki rabinów i wspólnot aszkenazyjskich (środkowoeuropejskich), pominiętych w pracy Karo koncentrującej się głownie na tradycjach Żydów sefardyjskich (hiszpańskich). Karo po dziesięciu latach od publikacji "Bejt Josef" wydał jej skrót pt. "Szulchan Aruch" (Nakryty stół). Isserles obawiał się, że praca Karo stanie się obowiązujacym tekstem wśród Żydów aszkenazyjskich i przez to zapomną oni o swej własnej tradycji. Napisał, więc po raz kolejny dzieło o charakterze polemicznym wobec Józefa Karo, pt. "Mapa" (Obrus). Praca powstała z połączenia tych dwóch dzieł Karo i Isserlesa stała się podstawowym przewodnikiem po praktykach żydowskich w świecie. Isserles pisał także na tematy dotyczące filozofii, mistycyzmu i nauk przyrodniczych zawsze podkreślając nadrzędność prawa religijnego.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Mojżesz Isserles" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl