SERWIS INFORMACYJNY     

Paweł Finder

Urodzony w 19 września 1904 w Bielsku, zamordowany 26 lipca 1944 w Warszawie.

Działacz komunistyczny.

Wywodził się z zamożnej rodziny kupieckiej. Kształcił się w Bielsku, a następnie udał się na studia do Wiednia i Miluzy. W latach 1926-28 prowadził badania laboratoryjne w paryskiej Conservatoire des Arts et Metiers. Z wykształcenia był inżynierem chemikiem.

Znany jednak jest przede wszystkim jako działacz partyjny. W 1922 wstšpił do Komunistycznej Partii Austrii, a w czasie pobytu we Francji - został członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej.

W 1928 powrócił do Polski i oddał się działalności partyjnej jako sekretarz Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski na Śląsku, w Łodzi, następnie w Warszawie i w Zagłębiu Dąbrowskim i w Krakowie. W 1933 został członkiem Sekretariatu Centralnego KPP. Aresztowany w 1934, został osądzony i skazany za swą działalność polityczną na 12 lat więzienia. Kary jednak nie odbył do końca. Uwolniony po zajęciu ziem polskich przez armię sowiecką 17 września 1939. Podjął pracę w Komisji Planowania przy Komitecie Wykonawczym Rady Obwodowej w Białymstoku zostając jej przewodniczącym w początkach 1941 roku.
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej przedarł się do Moskwy. Tam został włączony w skład Grupy Inicjatywnej, która miała na terenach okupowanych przez Niemców tworzyć nową polską partię komunistyczną - Polską Partię Robotniczą. 28 grudnia 1941 wraz z Marcelim Nowotką i innymi działaczami został przerzucony do Polski drogą lotniczą. Nowotko zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a Finder zajął jego miejsce stając się sekretarzem PPR. 14 listopada został aresztowany przez gestapo. Był wieziony, torturowany i przesłuchiwany na Pawiaku w Warszawie. Nie ustalono, czy gestapo było poinformowane o jego misji, czy aresztowanie było przypadkowe.

Zginął w masowej egzekucji w ruinach getta otaczającego Pawiak.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Paweł Finder" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl