SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Rafał Szeroszowski

Ur. 8 maja 1869 w Warszawie, prawnuk rabina Dawida w Mirze, (1844-1915), syn Dawida Moszego, który do 1890 był kupcem łokciowym, zajmował się sprowadzaniem odzieży z Rosji; w 1864 otworzył bank udzielający pożyczek na skredytowanie produkcji przemysłowej. Rafał wraz z bratem Michałem rozwinął interes ojca tak pomyślnie, że uznawany był on za jedną z najważniejszych prywatnych instytucji kredytowych w II RP.

Bankier, kierownik Domu Bankowego Szereszewskich (od 1912), wchodził w skład zarządu spółki akcyjnej "Kijewski, Scholtze i sp." oraz cukrowni "Chełmica" i "Mała wieś". Współtwórca Szpitala na Czystem, założyciel oddziału snycerskiego przy Szkole Rzemieślniczej na Stawkach, współzałożyciel Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej dla Kupców i Handlowców, w latach I wojny światowej przewodniczący Żydowskiego Komitetu Bezpieczeństwa, członek Rady Prezydium i skarbnik Komitetu Niesienia Pomocy Uchodźcom Wojennym, radny miejski w Warszawie (1916-1939), członek zarządu (1915) i prezes Rady (1918) Związku Kupców Miasta Stołecznego Warszawy, wydawca miesięcznika poświęconego nauce, literaturze i sztuce żydowskiej "Nowe Życie" (1924), skarbnik Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych (1926), członek Centralnego Komitetu Stowarzyszenia Pomocy Studentom dom w Polsce "Auxilium Academicum Judaicum", członek Rady Nadzorczej Żydowskiego Banku Emigracyjnego.
Kandydował do Sejmu Ustawodawczego z listy Centralnego Komitetu Wyborczego Żydowskich Organizacji Kupieckich w Warszawie, w latach 1922-27 senator z listy Bloku Mniejszości Narodowych w woj. Lubelskim. Członek prezydium i prezes Komisji Handlowej Komitetu do Zbadania Położenia Gospodarczego Ludności Żydowskiej w Polsce. Uczestniczył w światowej konferencji żydowskiej w Genewie. Członek Rady Nadzorczej Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej (1933-39), a także współtwórca i członek Komitetu Centralnego Antyhitlerowskiej Akcji Gospodarczej (1933-34), członek Rady Żydowskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce, członek Komitetu Żydostwa Polskiego dla uczczenia Pamięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (1935). W latach 30. członek władz ogólnopolskiej Centrali Bezprocentowych Kas Pożyczkowych CEKABE, długoletni prezes Centralnego Związku Kupców Żydowskich, współtwórca (1924) i prezes Rady Naczelnej Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami Żydowskimi w RP (od 1927).

Należał do warszawskiej loży B'nei B'rith, uchodził za jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. 1 września 1939 wszedł w skład egzekutywy Komitetu Społecznego do spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej. Po kapitulacji Warszawy przedostał się do Wilna, skąd latem 1941 wyjechał do USA, gdzie zmarł w 1948.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Rafał Szeroszowski" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl