SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Rafał Taubenszlag

Wybitny prawnik, historyk prawa i papirolog.

Urodził się w 1881 r. W Przemyślu, w rodzinie zamożnego przemysłowca i rządcy browaru Sanguszków - Bernarda (Barucha) Taubenszlaga i Cecylii (Cyrli) z Goldhartów. Ukończył Gimnazjum z Przemyślu i w 1899 podjął studia na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie wcześnie dostrzeżony przez profesorów Stanisława Wróblewskiego (w czasach II RP - członka Komisji Kodyfikacyjnej RP, prezesa NIK, sekretarza generalnego, a następnie prezesa Polskiej Akademii Umiejętności) i Fryderyka Zolla rozpoczął karierę naukową. W 1904 uzyskał tytuł doktora praw i podjął pracę w Sądzie Krajowym Wyższym w Krakowie. W 1905 wyjechał na dalsze studia do Lipska, gdzie kształcił się pod kierunkiem samego profesora Ludwika Mitteisa - ówczesnego autorytetu w dziedzinie prawa rzymskiego, który zainicjował podania nad prawem helleńskim oraz zajmował się studiami papirologicznymi. Taubenschalg zyskał uznanie w jego oczach, opublikował szereg prac dotyczących m.in. prawa ptolemejskiego w znanym czasopiśmie niemieckim "Archiv fuer Papyrusforschung". Jego kariera nie przebiegała jednak bez trudności. Trzykrotnie składał rozprawę habilitacyjną, za każdym razem poświęconą innemu tematowi. Ostatecznie za trzecim razem pracę przyjęto i w 1913 roku habilitował się na docenta prawa rzymskiego z prawem wykładania.

W czasie I wojny światowej został zmobilizowany i skierowany do sądownictwa wojskowego w armii austriackiej, nie przerwał jednak pracy naukowej ogłaszając kilka prac z zakresu papirologii prawniczej i z dziejów polskiej myśli prawniczej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został mianowany przez Naczelnika Państwa na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1921 na wniosek prof. Wróblewskiego Taubenschlag został mianowany przez Naczelnika Państwa profesorem zwyczajnym obejmując jednocześnie druga katedrę prawa rzymskiego UJ. W latach 1929-30 oraz 1935-36 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Prawa UJ. W okresie międzywojennym należał do krakowskiego stowarzyszenia B'nei B'rith. Usiłując doprowadzić do rozwodu z pierwszą żoną Pulą - przyjął chrzest i oskarżając ją o utrudnianie mu wypełniania obowiązków religijnych rozwód otrzymał by móc związać się z Julia z Jelonków.
Po wybuchu II wojny światowej dzięki pomocy swych dawnych studentów zdołał uciec przez Rumunię, Jugosławię i Włochy do Południowej Francji, gdzie objął katedrę prawa rzymskiego na Uniwersytecie Aix-en-Provence, którą prowadził do momentu kapitulacji Francji w 1940. Następnie przedostał się do Hiszpanii, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Dzięki fundacji Rockefellera, która zleciła sprowadzanie uczonych europejskich do USA, został zatrudniony w New School of Social Research (1940-42), a później w Columbia University (1942-47). W Stanach uczestniczył również w tworzeniu Polskiego Instytutu Naukowego, a w 1946 założył, a później redagował, ukazujące się do dziś czasopismo "Journal of Juristic Papirology" - poświęcone papirologii prawniczej. Tam również rozpoczął pracę nad swoim monumentalnym dziełem, jakie zyskało wkrótce światową renomę "The Law of Greco-Roman Empire in the Light of the Papyri".

W 1947 Taubenschalg powrócił do Polski, najpierw do Krakowa, a następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu Katedrę Prawa Antycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Kierował również Instytutem Papirologicznym. Opublikował około 230 prac naukowych. W 1950 otrzymał tytuł doctora honoris causa UW, a w 1953 Nagrodę Państwową I stopnia, w 1954 uhonorowano go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 1956 Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

W 1958 w wyniku postępującej jaskry Taubenschlag gwałtownie zaczął tracić wzrok. W tym samym roku zmarł, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Rafał Taubenszlag" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl