SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Samuel Orgelbrand

urodzony w 1810 w Warszawie, zmarł tamże w 1868. Pochodził z niezamożnej rodziny kupieckiej.

W latach 1826-1830 uczęszczał do Rządowej Szkoły Rabinów, której program ukształtowany był przez tendencje asymilacyjne.

W 1836 r. otworzył antykwariat, który szybko przekształcił w księgarnię z wypożyczalnią książek. Jego aktywność księgarza nie ograniczała się tylko do Warszawy, od 1841 r. do 1857 był współwłaścicielem księgarni w Suwałkach. Rozpoczęta w 1829 roku działalność nakładcy nabrała rozmachu po roku 1840. Początkowo Orgelbrand publikował tłumaczenia poczytnych powieści francuskich, z czasem stał się jednym z najpoważniejszych wydawców warszawskich.

W 1842 założył pierwsze na ziemiach polskich czasopismo dla ludu pt. "Kmiotek", które ukazywało się do 1850 r. redagowane przez Pawła Leśniewskiego (pod tym samym tytułem ukazywał się w latach 1860-66 tygodnik ilustrowany dla ludu wydawany również w Warszawie, nakładem M. Glucksberga, redagowany początkowo przez J.K. Gregorowicza, później przez W. L. Anczyca). Działalność wydawnicza Orgelbranda była bardzo ceniona przez Polaków ze względu na dobór dzieł i jakość techniczną publikacji. W 1861 r. utworzył on drukarnię - największą i najnowocześniejszą w tamtych czasach na ziemiach polskich (drukarnia, odlewnia czcionek, introligatornia, stereotypownia).
W 1858 r. rozpoczął pionierską pracę nad wydaniem wielkiej "Encyklopedii Powszechnej" angażując do tego przedsięwzięcia najwybitniejszych polskich naukowców i pisarzy. Przedsięwzięcie to zabrało 10 lat, zakończyło się wydaniem 28 tomów. Sukces, jaki odniosła ta publikacja, zachęcił go do wydawania wersji skróconych (1872-1876) i (1879). Z pasją podejmował edycje monumentalnych dzieł naukowych, np. "Starożytna Polska" M. Balińskiego i T. Lipińskiego (4 tomy); "Pomnik do historii obyczajów w Polsce" J. I. Kraszewskiego, "Piśmiennictwo Polski" W. A. Maciejowskiego (3 tomy) czy 6 tomów "Biblioteki starożytnych pisarzy polskich" K. W. Wóycickiego. Orgelbrand nie unikał jednakże wydawania literatury pięknej oraz jej przekładów.

Samuel Orgelbrand wydał w sumie ok. 600 tytułów, w tym ponad 100 w języku hebrajskim. Wśród publikacji w języku hebrajskim znalazły się m.in. księgi Miszny i Gemary, a także monumentalny, składający się z 20 tomów "Talmud babiloński", wydany w wysokim jak na ówczesne warunki nakładzie 5000 egzemplarzy. Pochowany na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Po śmierci Orgelbranda jego synowie: Hipolit (1843-1920) i Mieczysław (1847-1903) prowadzili wspólnie odziedziczone po ojcu przedsiębiorstwo, które przekształcili w latach 1896-97 w Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda Synów, które istniało do 1919, kiedy to zostało sprzedane krakowskim drukarzom Koziańskim.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Samuel Orgelbrand" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl