SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Sara Szenirer

urodzona w Krakowie w 1883 roku w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej z tradycjami rabinackimi. Ukończyła szkołę powszechną w Krakowie, pracowała jako krawcowa.

W listopadzie 1917 roku otworzyła ortodoksyjną szkołę dla dziewcząt. Był to prawdziwy ewenement, gdyż tradycyjnie dotychczas postępowano zgodnie ze słowami Talmudu "niech słowa Pisma będą raczej spalone, niż przekazane kobietom". Sara Szenirer uzyskała poparcie od kilku działaczy Agudy oraz cadyka z Bełza Rokeacha Jisochara Dow Bera. Były to skromne początki organizacji Be(j)t Jaakow (jid. Bejs Jakow), która powstała rok później tj. w 1918.
Miała ona na celu szerzenie oświaty religijnej dla kobiet, organizowała szkoły religijne dla dziewcząt i kursy wieczorowe dla kobiet, gdzie wykładano nauki judaistyczne jak i uczono praktycznego przygotowania do życia. Ruch ten rozwijał się w dużej mierze także dzięki wychowankom Szenirer, następnie, po kilku latach, dzięki wsparciu działaczy ortodoksyjnych działaczy oświatowych.

Szenirer kierowała pierwszym założonym w 1927 r seminarium dla nauczycielek w Krakowie. Publikowała także artykuły w łódzkim piśmie "Bajs Jakow" od 1924 roku. Zapoczątkowane przez nią dzieło rozwijało się dynamicznie: w 1938 roku Be(j)t Jaakow liczyła 38 tysięcy uczennic, co świadczy o wielkim zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju działalność. Szenirer zmarła w Krakowie w 1935.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Sara Szenirer" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl