SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE, SYLWETKI, BIOGRAFIE

Szymon Aszkenazy

Sz. Aszkenazy (1866-1935), historyk, dyplomata, działacz ruchu asymilatorskiego. Urodzony w Zawichoście w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Był potomkiem rabina Cwi ben Jaakowa Askenazego (1660-1718), zwanego: Chacham Cwi, uznanego talmudysty pełniącego religijne funkcje między innymi w Berlinie, Altonie, Hamburgu, Amsterdamie i Lwowie.

Askenazy był absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz historii na uniwersytecie w Getyndze, gdzie uzyskał stopień profesora. Jako Żyd nie mógł uzyskać pracy na Uniwersytecie Warszawskim, co stało się przyczyną jego wyjazdu do Lwowa, gdzie w latach 1898-1914 wykładał historię nowożytną i historię Polski na tamtejszym uniwersytecie Jana Kazimierza. Angażował się w działania na rzecz asymilacji, był współzałożycielem (wraz z H. Wawelbergiem) fundacji wspomagającej ubogich uczniów i studentów żydowskich, a także partii Asymilatorów.
Głównym obszarem jego zainteresowań były polityczne dzieje Polski XVIII i XIX w. Na łamach, „Kwartalnika Poświęconego Badaniu Przeszłości Żydów w Polsce” (1912), którego był współzałożycielem, opublikował cykl artykułów na temat dziejów Żydów w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. Stworzył własną szkołę analizy historycznej kładącą nacisk na źródła dyplomatyczne i stosunki międzynarodowe. W 1909 został członkiem Akademii Umiejętności. W czasie I wojny światowej przebywał w Szwajcarii, gdzie działał na rzecz niepodległości Polski wydając m.in. periodyk pt. „Moniteur Polonais” oraz pracując w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny na Ziemiach Polskich.

W 1920-23 był polskim ministrem pełnomocnym przy Lidze Narodów w Genewie, z którego to stanowiska został odwołany w 1923. Ponownie odmówiono mu objęcia katedry na Uniwersytecie Warszawskim w 1924, wykładał tam jedynie gościnnie w latach 1927-35. Zmarł w Warszawie.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Szymon Aszkenazy " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl