SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Szymon Rundstein

Prawnik, znawca i negocjator traktatów międzynarodowych, uczestnik prac unifikacyjnych w Lidze Narodów oraz Akademii Prawa Międzynarodowego, sędzia Stałego Trybunału Arbitrażu w Hadze.

Urodzony w Warszawie 24 listopada 1876 w spolonizowanej rodzinie żydowskiej, jako syn Markusa Rundsteina - ławnika Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy. Nauki pobierał w domu, później w rosyjskim II Gimnazjum, w końcu wstąpił na Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył otrzymując najwyższe wyróżnienie uniwersyteckie nadawane po ukończeniu studiów - złoty medal. Studia kontynuował w Heidelbergu, ogłaszając szereg wybitnych prac zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Uzyskawszy stopień doktora praw w Heidelbergu został zaproszony przez światowej sławy profesora Josefa Kohlera do objęcia stanowiska starszego asystenta w jego Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Berlinie. Rundstein pracował tam do 1906 publikując kolejne prace przynoszące mu rozgłos, jak np. pionierska praca dotycząca zagadnień kartelowych "Zarys prawodawstwa kartelowego" ("Recht der Kartelle") i mimo propozycji otrzymania docentury zdecydował się na powrót do kraju.

W Warszawie dotrzymawszy nominację na adwokata przysięgłego otworzył kancelarię adwokacką specjalizując się w prawie cywilnym i handlowym. Został radcą prawnym kilku banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Wykładał również na seminariach dla aplikantów adwokackich. Opublikował kolejne prace naukowe, a w 1913 założył wraz z Karolem Lutostańskim, Stanisławem Posnerem i Zygmuntem Nagórskim czasopismo "Themis Polska", którego w latach 1913-15 był redaktorem naczelnym. Był wieloletnim wiceprezesem Towarzystwa Prawniczego w Warszawie, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem zarządu Polskiego Oddziału Towarzystwa Prawa Międzynarodowego.

W czasie I wojny światowej zajął się prawami narodów ogłaszając szereg rozpraw dotyczących międzynarodowego prawa prywatnego i zasad odszkodowań wojennych m.in.: "Idea prawa narodów" (1917), "Drogi prawa narodów" (1919). W okresie formowania się polskiego sądownictwa włączył się do akcji niepodległościowej i pełnił obowiązki referenta ówczesnego Sądu Najwyższego.

Kiedy w 1917 sądy polskie rozpoczęły samodzielną działalność Rundstein podjął pracę w Departamencie Politycznym (późniejszym Departamencie Stanu) Tymczasowej Rady Stanu. Wkrótce awansował na stanowisko radcy ministerialnego, a w 1918 został naczelnikiem Wydziału Prawnego organizującego się Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który to urząd piastował do 1926. Wchodził w skład Komisji Kodyfikacyjnej RP. W czasie swojej pracy w MSZ wielokrotnie był powoływany do bezpośredniego uczestnictwa w rokowaniach przy zawieraniu przez Polskę umów z innymi państwami.
Był delegatem na Kongresie Pokojowym w Paryżu, był obecny przy podpisaniu Traktatu Wersalskiego, uczestniczył w delegacji polskiej w bezpośrednich rokowaniach z Niemcami, w konferencji w Mińsku przygotowującej rokowania ryskie zakończone Traktatem Ryskim w 1921. W uznaniu dla jego zasług jako jeden z pierwszych polskich prawników został uhonorowany w 1921 Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. W tym samym roku został wybrany profesorem prawa międzynarodowego Wolnej Wszechnicy Polskiej i kierował w niej Katedrą Prawa Międzynarodowego (do 1927).

Był również delegatem Polski na konferencje zwoływane przez Ligę Narodów, występował jako rzecznik Polski w sporze dotyczącym interpretacji postanowień Traktatu Wersalskiego odnośnie reprezentowania Wolnego Miasta Gdańska w Międzynarodowej Organizacji Pracy doprowadzając do uznania wyłącznego prawa Polski do reprezentowania W.M. Gdańska. Nawet powróciwszy do adwokatury po 1926 roku pozostał "kontraktowym juris konsula" i niejednokrotnie towarzyszył ministrowi spraw zagranicznych w jego misjach.

Ogłosił wiele prac, z których chyba największym rozgłosem cieszyła się rozprawa "Zasady teorii prawa" (1924). Wszechstronność jego działalności odzwierciedlają jednak również takie publikacje jak "Ćwiczenia praktyczne z prawa międzynarodowego" (1929) napisane z myślą o swoich studentach. W 1928 zaproszono go na wykłady w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, które poświęcił zagadnieniom międzynarodowego arbitrażu prawa cywilnego. Wykłady te ukazały się po francusku w 1928.

Rundstein nieustannie współpracował także z licznymi czasopismami poza wspomnianą już "Themis Polską": "Gazetą Sądową Warszawską", "Palestrą", "Przeglądem Prawa Handlowego", "Orzecznictwem Sadów Polskich". Publikował również swoje wiersze na łamach czasopisma "Świat", a w swoich pracach naukowych, w rozważaniach filozoficznych nad istotą prawa niejednokrotnie posługiwał się odwołaniami do dzieł wybitnych poetów.

Wybuch wojny światowej przerwał jego aktywne życie. Mimo propozycji wyjazdu i objęcia wykładów na uczelniach brytyjskich i szwajcarskich Rundstein pozostał w Warszawie. Jego mieszkanie przy ul. Tłomackie 6 zostało zburzone podczas oblężenia stolicy we wrześniu 1939. Profesorem Rundsteinem i jego rodziną zaopiekował się dr Stanisław Bukowiecki - długoletni prezes Prokuratorii Generalnej RP, sam będąc niewidomym. Jednak Rundsteinowie znaleźli się w getcie i w sierpniu 1942 zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zagazowani.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Szymon Rundstein" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl