SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Wiktor Alter

Alter Wiktor (1890-1943), pseud. Lorman,
publicysta, przywódca i teoretyk partii Bund.

Urodzony w Mławie, w rodzinie chasydzkiej. Kształcił się w Belgii, gdzie w 1910 ukończył studia zdobywając tytuł inżyniera mechanika. Z Bundem związany był od 1905, jednak dopiero po powrocie z Belgii do kraju w 1912 rozpoczął aktywną działalność polityczną, za którą został przez Rosjan aresztowany i zesłany na Syberię (1913-14), skąd udało mu się uciec do Belgii. Podczas I wojny światowej przebywał w Anglii.

W czasie rewolucji lutowej 1917 znalazł się w Rosji, gdzie w grudniu 1917 na zjeździe w Piotrogrodzie, został wybrany do Centralnego Komitetu Bundu. Pod koniec 1918 powrócił do Polski i reprezentował Bund w Warszawskiej Radzie Delegatów Robotniczych. Jednak już w 1921 na III Kongresie Międzynarodówki w Moskwie oskarżono go o współpracę z socjalistami-rewolucjonistami, aresztowano, a następnie wydalono.
Alter sprzeciwiał się wstąpieniu Bundu do Międzynarodówki Komunistycznej, w 1930 doprowadził do przyłączenia tej partii do Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej i wraz z H. Erlichem został członkiem jej władz. Niejednokrotnie reprezentował partię pełniąc funkcję radnego Rady Miejskiej w Warszawie, od 1936 zasiadał w zarządzie warszawskiej Wyznaniowej Gminy żydowskiej. W latach 1921-39 reprezentował żydowskie związki zawodowe w Komisji Centralnej Związków Zawodowych, a także na forum międzynarodowym, m.in. w Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych w Amsterdamie.

Po wybuchu II wojny światowej wraz z częścią Komitetu Centralnego Bundu wyjechał na wschód, gdzie został aresztowany przez NKWD w Kowlu w 1939, rok później skazany na śmierć; następnie wyrok zamieniono na 10 lat łagru. Na mocy amnestii po umowie gen. W. Sikorskiego z rządem sowieckim (1941) został uwolniony. Jako przedstawiciel Ambasady Polskiej udał się do Swierdłowska (obecnie Jekaterynburg). W grudniu 1941 został jednak ponownie aresztowany wraz z H. Erlichem. Odmówił współpracy z władzami radzieckimi, za co został rozstrzelany 17 II 1943.

Związany był z kilkoma gazetami: „Gazeta Ludowa”, „Pismo Codzienne” i „Myśl Socjalistyczna”. Opublikował wiele artykułów i prac, z których ważniejsze to: O problemie żydowskim w Polsce, 1927), Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr (1937), Człowiek w społeczeństwie (1938).
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Wiktor Alter " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl