SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Zusman Segałowicz

Pseudonim: Aleksander Jawec, Swengali; żył w latach 1884-1949. Pisarz żydowski, poeta i prozaik tworzący w jidysz. Urodził się w Białymstoku.

Jako młody człowiek na krótko związał się z Bundem, za co był aresztowany. Wziął udział w rewolucji 1905 roku. Po 1906 mieszkał w Łodzi. Lata I wojny światowej spędził w Rosji podróżując po Odessie, Krymie i Kaukazie. Publikował w Kijowie i w Moskwie. W 1916-17 służył w armii rosyjskiej. Będąc świadkiem rewolucji rosyjskiej nigdy nie był jej entuzjastą.

Od 1919 roku przebywał w Warszawie. Współpracował z wieloma pismami żydowskimi takimi jak np.: "Hajnt", "Moment", "Łodzer Togbłat", "Literarisze Bletter" czy londyński "Cajt" albo nowojorski "Tog".

Zajmował stanowisko prezesa Żydowskiego Związku Literatów i Dziennikarzy w Warszawie, co stało się przedmiotem jego wspomnieniowej książki obejmującej lata 1919-1939 pt.: "Tłomackie 13", która ukazała się po raz pierwszy w Argentynie w 1946, jej polskie tłumaczenie dopiero w 2001.
W 1939 opuścił Warszawę, przez ZSRR, Bułgarię Turcję i Syrię dotarł do Palestyny. Od 1948 przybywał w Nowym Jorku.
Sławę przyniósł mu poemat "In Kazmeż" (1912). Był autorem m.in. cyklu liryków miłosnych "Cajtike trojbn" (1920), powieści "Cylka z lasu" (1922; wyd. w języku polskim 1929), "Bracia Memzor" (1929; wyd. polskie 1936), "Zeliks jorn" (t.1-3 1924-26), jak również zbiorów poetyckich "Dortn" (1944), "A bojm fun Pojłn" (1945), "Icter" (1948) podejmujących problematykę Zagłady. Napisał też kilka tomów prozy wspomnieniowej m.in.: "Fun Rusłand, fun der rewolucje" (1920), "Majses fun der rusiszer kazarme" (1926) oraz "Majne zibn jor in Tel Awiw" (1949).
W Polsce tłumaczony jedynie w niewielkich fragmentach. Polskie przekłady jego poezji znajdują się w "Antologii poezji żydowskiej" (1921, 1980). Tłumaczenia fragmentów prozy znalazły się w zbiorze nowel "Płomienie i zgliszcza" (1925). Ukazały się również po polsku: "Fryda nie jest moja" (1936), "Jutro przyjeżdża mój mąż" (1936), "Noce krymskie" (1936), "O trzydzieści lat starszy" (1937).
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Zusman Segałowicz" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl