SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje na zasadzie zakładu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórcą Centrum im. Anielewicza jest prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim do przejścia na emeryturę w 2001 r. Obecnie pracami Centrum kieruje dr Jolanta Żyndul.

Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów historii, jak i studentów innych kierunków zainteresowanych zagadnieniami historii i kultury Żydów polskich. W 2001 r. został stworzony blok tematyczny "Historia Żydów Polskich", który stanowi jedną z oferowanych w Instytucie ścieżek specjalizacyjnych dla studentów starszych lat. Organizujemy objazdy naukowe dla studentów zainteresowanych historią i kulturą Żydów w Polsce.

Cyklicznie odbywają się także seminaria naukowe dla historyków i badaczy reprezentujących inne dziedziny, zainteresowanych dziejami Żydów polskich.
8 maja 2003 r. Centrum zorganizowało I Dzień Żydowski na Uniwersytecie Warszawskim, imprezę mającą na celu propagowanie historii i kultury żydowskiej.

W Centrum pracują: prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, dr Anna Michałowska, dr Jolanta Żyndul (kierownik), mgr Regina Garwacka (Gromacka). Doktorantami Centrum są mgr Jakub Petelewicz, mgr Kim Soon-Hyung i mgr August Grabski (skierowany przez ŻIH). Stałymi lub czasowym współpracownikami Centrum są dr hab. Andrzej Chojnowski prof. UW, dr hab. Barbara Engelking-Boni, dr hab. Ewa Geller, dr Jürgen Heyde, prof. dr hab. Jerzy Malinowski i inni.

W 2001 r. dzięki inicjatywie prof. Antoniego Kruszewskiego i Isaaca Kotkowskiego powstał przy Centrum Fundusz im. Ireny Grabowskiej Kruszewskiej i Enty Marmelstein Kotkowskiej dla dofinansowania publikacji młodych historyków i studentów.

Zapraszamy do dyskusji na temat "Centrum im. M. Anielewicza"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl