SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

jest jednym z najciekawszych i największych festiwali żydowskich na świecie. Tworzą go najwybitniejsi przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej, głównie z USA, Izraela i Europy. Festiwal, Kazimierz, Kraków stał się miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego świata, którzy w przestrzeni tradycyjnej i współczesnej kultury żydowskiej odnajdują wspólne wartości. Służą temu film, taniec, teatr, literatura, sztuki wizualne, wykłady, spotkania autorskie, warsztaty oraz wszechobecna muzyka.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest hołdem złożonym blisko tysiącletniej obecności Żydów w Polsce - ich historii, kulturze i religii.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest celebracją życia. Jest zwycięstwem życia nad śmiercią. Ale podobnie jak modlitwa za zmarłych - Kadysz, jest też wyrazem pamięci o śmierci milionów Żydów z całego świata. I chociaż pamięć o śmierci jest tu wszechobecna, to nade wszystko hołd składamy życiu. W tym sensie Festiwal jest świętem pamięci skierowanej w przyszłość.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się głównie na Kazimierzu, w czternastowiecznej, żydowskiej dzielnicy położonej w sercu chrześcijańskiego Krakowa. To między innymi Kazimierz stanowi o fenomenie Festiwalu. Jest on, bowiem tym miejscem, gdzie przez wieki duchowa i materialna myśl żydowska osiągnęła swą pełnię. Kazimierz jest Księgą Życia pisaną przez wieki radości, szczęścia, bólu i śmierci. Kazimierz jest Koroną wieńczącą to, co najpiękniejsze i najbogatsze w żydowskiej kulturze. Tworząc Festiwal tu i teraz, stajemy się spadkobiercami i kontynuatorami złotej tradycji polskiego żydostwa. Dzięki współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie większość koncertów, spektakli, wykładów i spotkań odbywa się w przepięknych, pieczołowicie odnowionych synagogach i bejt ha-midraszach.

Każda edycja Festiwalu zawiera około 100 wydarzeń. Każdego roku bierze w nich udział około 200 wykonawców z całego świata. Festiwal gromadzi, co roku, dziesiątki tysięcy uczestników z Polski i ze świata. Ale Festiwal jest nie tylko zbiorem imprez kulturalnych. Jest wymagającym i długotrwałym procesem przemian mentalnych i kulturowych, jakie dzięki obcowaniu z żywą i autentyczną kulturą żydowską zachodzą w jego uczestnikach. Jest szczególnym wyznaniem wiary w to, że jedynie kultura i dialog między kulturami jest w stanie zachować wartość najbardziej kruchą z najcenniejszych: Pokój - Szalom.

Sercem Festiwalu są warsztaty twórcze, będące manifestacją żywej tradycji żydowskiej. Są to przede wszystkim kaligrafia hebrajska, wycinanka, język jidysz, tradycyjny taniec ludowy, taniec chasydzki i izraelski, śpiew kantoralny, śpiew chasydzki, klezmologia, czyli warsztaty instrumentalne, zajęcia dla dzieci, kuchnia aszkenazyjska i sefardyjska.

Festiwal trwa dziewięć dni. W tym czasie powraca tu żydowskie życie. Przez dziewięć dni i nocy żydowskiego święta w synagogach, w zaułkach, na ulicach i w domach rozbrzmiewa wszechobecna muzyka - od synagogalnej, poprzez klezmerską, chasydzką, ludową, jazz, kameralną, aż po awangardową. Zwieńczeniem jest Koncert Finałowy na Ulicy Szerokiej, w samym sercu żydowskiego Kazimierza. Blisko ośmiogodzinny koncert w wykonaniu najwybitniejszych muzyków żydowskich gromadzi, co roku, ponad 10.000 osób z całego świata.

w internecie

Witryna Festiwalu zawierająca m.in. aktualny program.
Foto: Bogdan Krężel.


14 edycja Festiwalu odbyła się w dniach od 26 czerwca do 4 lipca 2004, tematem przewodnim było dziedzictwo kulturowe Żydów aszkenazyjskich Europy środkowej i wschodniej.

Festiwal tradycyjnie rozpoczyna Poranna Modlitwa Szabatowa (26.06 2004), w Synagodze Tempel, prowadzona przez kantora Benzion Millera i Chór Kantorów z Wielkiej Synagogi w Jerozolimie. Część artystyczną otworzy Koncert Inauguracyjny (27.06. 2004) z udziałem Trzech Kantorów z Chórem Kantorów z Synagogi Wielkiej w Jerozolimie. Zwieńczeniem Festiwalu będzie Wielki Koncert Finałowy Szalom na Szerokiej.

W ciągu 9 festiwalowych dni odbyło się około 120 imprez - koncerty, wykłady, wystawy, warsztaty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, promocje książek.

Istotną część Festiwalu stanowią koncerty. W tym roku wystąpili m.in. kantorzy: Benzion Miller (USA), Itzhak Meir Helfgot (Izrael) i Yaacov Motzen (Kanada), Chór Kanorów z Wielkiej Synagogi w Jerozolimie pod dyrekcja Elli Jaffe, Erik Friedlander (USA), Michael Alpert (USA), Theodore Bikel (USA), David Krakauer Klezmer Madness!! (USA), Shura Lipovsky (Holandia), Klezmatics (USA), Chava Alberstein (Izrael), Bente Kahan (projekt z dziećmi śpiewajšcymi w języku jidysz ze Szkoły Lauder Etz Chaim we Wrocławiu), Leopold Kozłowski (Kraków), zespół Muzsikas i Marta Sebestyen (Węgry) oraz inni.

Podczas 14. edycji Festiwalu odbyłu się również wystawy:
- grafiki - W Ogrodach Edenu. Marc Chagall - sceny biblijne (Muzeum Czartoryskich, we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie),
- fotografii - Traces of Memory, Chris Schwarz (Wielka Brytania)
- kompozycji inspirowanych Pieśnią nad Pieśniami - Marta Gołąb (Kraków)

Sercem Festiwalu są warsztaty twórcze. Są one nauką i manifestacją żywej tradycji żydowskiej, przez co pozwalają poznać lepiej i zrozumieć alfabet kultury żydowskiej. Z roku na rok przybywa uczestników warsztatów, co sprawia, że konieczne staje się powtarzanie tych samych zajęć w ciągu dnia.

W tegorocznym programie warsztatów znalazły się między innymi:
- Warsztaty języka jidysz (język polski i angielski), prowadzenie Przemysław Piekarski i Julia Makosz (Kraków)
- Warsztaty dla dzieci, prowadzenie Ethel Szyc (Polska) i Monika Krajewska (Polska)
- Warsztaty wycinanki, prowadzenie Anna Małecka-Beiersdorf (Kraków)
- Warsztaty tańca żydowskiego, prowadzenie Leon Blank (Szwecja)
- Warsztaty tańca chasydzkiego, prowadzą Michael Alpert i Jill Gellerman (USA)
- Warsztaty śpiewu chasydzkiego, prowadzenie Benzion Miller i Daniel Gildar (USA)
- Warsztaty klezmologii, prowadzenie Alan Bern (USA)
- Warsztaty kaligrafii hebrajskiej, prowadzenie Ewa Gordon (Kraków)
- Warsztaty kuchni żydowskiej, prowadzenie Bezalel i Malka Lappe oraz kucharze z restauracji Klezmer-Hois i Alef.

Festiwal stale rozbudowuje również swą część edukacyjną, która poza wykładami i warsztatami, tworzą przygotowywane programy autorskie, mające na celu przybliżenie festiwalowej publiczności historii Żydów polskich: zwiedzanie "Siedem Synagog", zwiedzanie Kazimierza (śladami Bałabana), zwiedzanie cmentarzy, dawnego obszaru Getta Krakowskiego.

Festiwal, oprócz cyklu wykładów poświęconych twórczości I. B. Singera, wzbogacany jest nowym cyklem wykładów Judaizm od podstaw, mającym za zadanie przekazanie elementarnej wiedzy na temat żydowskich świąt i tradycji.

Zapraszamy do dyskusji na temat "Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl