SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense - Lodz Jews Heritage Foundation została założona w Łodzi 6 listopada 1995 roku. Jej inicjatorami byli Prezydent miasta Łodzi, Organization of Former Residents of Lodz (Związek Byłych Łodzian) oraz The World Jewish Restitution Organization (Światowa Organizacja Żydowskich Restytucji). Pierwszym prezydentem Fundacji został Arnold Mostowicz, nieżyjący już dziś lekarz, prozaik i dziennikarz.

Główne cele Fundacji to ratowanie i ochrona dorobku łódzkiej kultury żydowskiej oraz przywracanie i utrwalanie pamięci o społeczności żydowskiej w Łodzi i jej znaczącym udziale w rozwoju miasta. Zadania te realizowane są m.in. poprzez opiekę nad zabytkami i dziedzictwem żydowskim oraz wspieranie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, które służą poznawaniu i popularyzowaniu historii łódzkich Żydów.

Z biegiem lat wokół Fundacji zgromadziło się liczne grono osób reprezentujących polskie i zagraniczne środowiska świata nauki, kultury i sztuki. Angażują się one aktywnie w realizowanie programu Fundacji.

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense nawiązała również współpracę z różnymi instytucjami w Polsce i na świecie, m.in. z instytutem YIVO w Nowym Jorku, Instytutem Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense podejmuje różnorodne działania, służące ratowaniu i ochronie dorobku łódzkiej kultury żydowskiej oraz przywracaniu i utrwalaniu pamięci o społeczności żydowskiej w Łodzi.

Od początku działalności szczególną troską został objęty łódzki cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej - największa tego typu nekropolia w Europie.

w internecie

Ze środków Fundacji prowadzone są na cmentarzu prace porządkowe, które mają na celu oczyszczenie kwater z zarastającej je roślinności, oraz prace restauratorskie poszczególnych obiektów o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej. Fundacja inicjuje również i finansuje projekty badawcze i popularyzatorskie związane z łódzkim cmentarzem żydowskim.

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense angażuje się też w ochronę pamięci o łódzkim getcie żydowskim. Obecnie włącza się aktywnie w przygotowania do obchodów 60. Rocznicy Zagłady Getta Łódzkiego, która przypada w 2004 roku. Wśród inicjatyw związanych z obchodami tej rocznicy ważne miejsce zajmuje readaptacja byłej stacji kolejowej getta, jako miejsca pamięci i ośrodka edukacyjno-naukowego.

Fundacja przyczyniła się także do powstania w Muzeum Historii Miasta Łodzi gabinetu pamięci prof. Jana Karskiego, wybitnego łodzianina, kuriera i emisariusza, który w czasie okupacji hitlerowskiej kilkakrotnie przewoził do Francji i Wielkiej Brytanii raporty polskiego podziemia dla władz RP na uchodźstwie i alarmował organizacje żydowskie w USA o zagładzie Żydów, która dokonywała się wówczas w okupowanej Polsce.

Wśród podejmowanych przez Fundację inicjatyw istotne miejsce zajmuje również wspieranie wydawnictw książkowych popularyzujących historię łódzkiej społeczności żydowskiej. Wśród publikacji, które ukazały się dzięki pomocy Fundacji, znajdują się tak znaczące tytuły, jak: Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi pod redakcją prof. dra Pawła Samusia oraz Getto łódzkie. Vademecum - napisane przez Juliana Baranowskiego kompendium wiedzy o tragedii Holocaustu.

Oprócz działań własnych Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense wspiera inicjatywy osób trzecich. Między innymi udzieliła pomocy przy załatwianiu formalności wielu fundatorom tablic pamięci na murze cmentarza przy ul. Brackiej.

tel. (42) 639-72-33
ul. Pomorska 18
91-416 Łódź
fundacja@lodzjews.org


Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl