SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Forum Zydów Polskich

"Forum Żydów Polskich" to pierwszy żydowski, a jednocześnie polski biuletyn on-line.

Celem jest przybliżenie ludziom różnych poglądów i religji - kulturę oraz zwyczaje diaspory żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, obecnej w Niej praktycznie od początku polskiej państwowości, a przez Kallimacha nazywanej podporą tronu Kazimierza Jagiellończyka.

To internetowe czasopismo stawia sobie za zadanie przyczynienie siędo ponownego zaistnienia Żydów w polskiej kulturze, z której przemocą zostali wyrwani przez dramat Zagłady.

Kolejne numery "Forum" moga pozwolić Czytelnikom lepiej zrozumieć tradycje Narodu Wybranego, a niektórym być może odnaleźć swe hebrajskie korzenie, z których będą dumni.

w internecie

Pismo jest dziełem ludzi młodych, związanych z polskimi organizacjami żydowskimi. Zawiera wiele cennych informacji z zakresu dziejów obecności Zydów w Polsce, ich wkładu w kulturę Polski, rozwoju miast i całego kraju. Dużo miejsca jest poświęcone tradycjom żydowskim, kalendarzowi, świętom.

Jest to inicjatywa, która dzięki dobrej interakcji z czytelnikami, ze środowiskiem polskich Żydów, ma szansę spełnić dużą rolę w informacji i w formacji.

Zapraszamy do dyskusji na temat "Forum Zydów Polskich"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl