SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Hatikvah

Polsko - Izraelskie Towarzystwo Nadzieja - Hatikvah zostało założone jesienią 2000 roku przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Hatikvah działa także jako studenckie koło naukowe przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Głównym celem Towarzystwa jest propagowanie wszechstronnych kontaktów i pogłębianie przyjaźni pomiędzy społeczeństwami, organizacjami społecznymi i naukowymi z Polski i Izraela oraz mniejszością żydowską w Polsce.

Ważnym celem działalności Hatikvah jest także walka z uprzedzeniami na tle rasowym i etnicznym wśród młodych ludzi w Europie, a w szczególności wśród młodzieży Wrocławia, oraz zapoznawanie młodych ludzi z kulturą i historią mniejszości, głównie żyjących w Polsce. Inne pola zainteresowań Towarzystwa to: historia Żydów w Europie i w Polsce, Państwo Izrael, stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie oraz edukacja międzykulturowa.

Działalność Towarzystwa opiera się na organizacji i uczestnictwie w otwartych dyskusjach, spotkaniach i wykładach, międzynarodowych seminariach młodzieżowych, pracy społecznej, warsztatach dla studentów oraz wyjazdach studyjnych. Towarzystwo wydaje także czasopismo pt. "Hatikvah", ukazujące się dwa razy w semestrze akademickim.

Prezesem Towarzystwa jest Jarosław Wiśniewski.Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja-Hatikvah
51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3

Kontakt mailowy: kontakt@nadzieja-hatikvah.org

w internecie

Witryna Magazynu Kultury Żydowskiej "Hatikvah"

Witryna Towarzystwa Polsko-Izraelskiego "Hatikvah"
W planie działalności Towarzystwa na 2005 r. znajduje się m.in.:

- Kontynuacja cyklu wykładów "Mniejszości narodowe w Polsce i na świecie" (do czerwca)

- Kontynuacja cyklu wykładów i dyskusji panelowych "Wybitni wrocławianie żydowskiego pochodzenia" (do czerwca)

- Warsztaty o kulturze i religii żydowskiej podczas cyklu "Bliżej Kultur" w Opolu (styczeń)

- Warsztaty dla uczniów "Kolorowa Tolerancja" (marzec/kwiecień)

- Wyjazd studyjny "Śladami Żydów w Łodzi" (kwiecień)

- Udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu (kwiecień)

- Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim na ul. Lotniczej we Wrocławiu (maj-październik)

- Wyjazd studyjny "Śladami niemieckich Żydów" (lipiec)

- Sympozjum naukowe "Stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie. Rola organizacji pozarządowych" (listopad).

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Hatikvah" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl