SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Idea utworznia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodziła się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian w Polsce - w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Pana Czesława Jakubowicza.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

Inicjatywa obywatelska - to najlepszy opis tego przedsięwzięcia, którego głównymi celami są:
- ochrona żydowskiego dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie,
- rozpowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia,
- tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego,
- promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Siedzibą Fundacji stała się modlitewnia (Bejit ha-midrasz) wybudowana w latach 80-tych XIX wieku przez Żydwoskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B'nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego.

Modlitewnia do wybuchu II wojny światowej pełniła funkcje religijne. W czasie wojny i wiele lat potem, budynek modlitewni użytkowano jako stolarnię, następnie jako magazyn, a od początku lat 80-tych była opuszczoną ruiną. Gruntowna rewaloryzacja i modernizacja była możliwa przy wsparciu wielu instytucji ze Stanów Zjednoczonych, z Polski i z samego Krakowa.

Centrum Kultury Żydwoskiej rozpoczeło swoją działalność na krakowskim Kazimierzu 24 listopada 1993 roku, w miejscu szczególnym - przy Placu Nowym (Placu Żydowskim), tuż obok skrzyżowania ulicy Rabina Meiselsa i ulicy Bożego Ciała. Centrum jest miejscem otwartym dla wszystkich. Program jest adresowany do publiczności żydowskiej i nieżydowskiej, zarówno polskiej jak i zagranicznej.

Na program składają się wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria, programy letnie, pokazy filmowe (zarówno dokumentalne, jak i fabularne, koncerty oraz wystawy.

Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ (NOWY DOM) organizowany jest od 1996 roku. Odbywa się w pierwszym miesiącu roku żydowskiego - Tishri, w czasie Wysokich Świąt - i dedykowany jest zazwyczaj jednej postaci lub zagadnieniu.

Fundacja organizuje doroczny wykład poświęcony pamięci Aleksandra i Alicji Hertzów, tematycznie związany z problematyką polsko-żydowską. Spotkania te zainaugurował w 1999 roku Czesław Miłosz wykładem o swej przyjaźni z A. Hertzem. Kolejne wygłosili prof. Israel Gutman i Ryszard Kapuściński. Wykłady te są publikowane w dwujęzycznej wersji: polskiej i angielskiej.

Settimana della Cultura Ebraica - tygodniowy program poświęcony tematyce włosko-żydowskiej, przygotowywany jest wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie od 1996 roku.

Wiele innych wydarzeń jest anonsowanych na witrynie Fundacji.

Dla wielu osób - Żydów i nie-Żydów z Polski i zagranicy, dom Fundacji przy ulicy Meisnelsa stał się ważnym adresem i miejscem odwiedzin. Goszczone są w nim osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, wykształceniu i zainteresowaniach, któych łączy chęć poznania historii i kultury Żydów, dziejów naszego wspólnego sąsiedztwa i całej prawdy o nim, a także wola budowania harmonijnych relacji pomiędzy Polakami a Żydami.

Centrum Kultury Żydwoskiej wpisało się również jako stąły punkt na mapie zwiedzania Kazimierza - zarówno przez grupy polskie jak i grupy zagraniczne, a także turystów indywidualnych i odwiedzające Kraków osobistości śwaita polityki, kultury i nauki - z Polski i zagranicy.

Zapraszamy do dyskusji na temat "Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl