SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


PAJA

Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie dialogu młodych Żydów i nie Żydów. Organizacja została stworzona w roku 2000 przez Dennisa Mislera, trenera komunikacji interpersonalnej oraz Zofię Zager. Oboje stwierdzili, że chcą wspierać młodych ludzi w trudnym procesie poznawania się i lepszego rozumienia zwłaszcza pomiędzy nie posiadającymi żadnych żydowskich korzeni młodymi Polakami mieszkającymi w Polsce i w USA a młodymi Żydami amerykańskimi.

PAJA rozpoczęła od początku swej działalności współpracę z National Polish American Jewish Council, do której to organizacji należą oboje założyciele PAJA. Od początku zabrali się do pracy i organizowania mniejszych spotkać młodzieży żydowskiej i nie-żydowskiej, a w roku 2002 przy współpracy m.in. Ambasady RP w USA udało się przeprowadzić duże międzynarodowe warsztaty Developing Connections, które odbiły się szerokim echem w amerykańskich mediach.

Na początku roku 2003 prezydent PAJA - Dennis Misler przeniósł się do Polski, do Krakowa, gdzie postanowił mieszkać przez kilkanaście miesięcy i zbudować od podstaw polską organizację młodzieżową, która będzie promować te same wartości, ale realizować inne projekty niż PAJA w Stanach Zjednoczonych. Już na początku rozpoczął współpracę z Jackiem Olejnikiem, psychologiem społecznym oraz Marią Ambroży, studentką historii Uniwersytetu Opolskiego. Wraz z nimi oraz grupą innych wolontariuszy rozpoczął kreślenie ram przyszłej organizacji.

Podstawową koncepcją było stworzenie bogatej agendy projektów na kolejne lata działalności oraz określenie potrzeb szeroko rozumianego dialogu Żydów i nie Żydów w Polsce. PAJA postawiła sobie za cel wspierać i uzupełniać luki w tym dialogu.

W Polsce prowadzone są obecnie cztery programy:

1. "atrium - the clearinghouse of information"

Program ten zakłada aktywne poszukiwanie i prezentowanie informacji o nowych przedsięwzięciach dużych i mniejszych organizacji, a także grup nieformalnych i osób prywatnych. PAJA pragnie w sposób nieustannie aktualizowany dostarczać informacje - zaproszenia na imprezy związane z kulturą żydowską, dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Skupiać będzie się na projektach kierowanych dla młodzieży akademickiej i licealnej. Kolejnym krokiem będzie stworzenie biuletynu, który nieodpłatnie będzie dostarczany do szkół średnich, uczelni i organizacji. Biuletyn ten będzie zawierał zaproszenia i wiadomości o projektach i organizacjach. Program ten jest finansowany ze środków własnych PAJA oraz z dotacji (m.in. Ambasady Izraela w RP).

w internecie

Witryna "Atrium".
Amerykańska witryna PAJA
2. "in honor of these who acted"

W ramach tego programu odbywać będą się ceremonie ku czci bohaterskich Polaków, nie Żydów, którzy w czasie II wojny światowej ratowali swoich żydowskich sąsiadów. Osoby te (około 6000 Polaków) są w sposób honorowy odznaczone przez Państwo Izrael (medalami Instytutu Yad Vashem). PAJA pragnie odznaczyć wszystkich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pięknymi tablicami zaprojektowanymi przez krakowską artystkę Martę Gołąb, ale przede wszystkim dać okazję młodym Polakom do nieformalnych spotkań ze Sprawiedliwymi, dyskusji i uczenia się od nich. Pierwszy projekt z tego programu zrealizowany był pod koniec października 2003 w Krakowie. Spotkania odbywały się na Uniwersytecie Jagiellońskim i w klubie Pod Jaszczurami. Kolejne spotkania opisywane są w Kalendarzu Projektów. Podczas spotkania w Krakowie nakręcono film dokumentalny o Sprawiedliwych, który można nabyć kontaktując się z PAJA w Krakowie. Szczególnie polecamy ten materiał jako pomoc do prowadzenia zajęć z młodzieżą w szkołach i w ramach międzynarodowych spotkań. (Dostępna jest także wersja angielskojęzyczna). Wkrótce PAJA uruchomi witrynę internetową poświęconą temu programowi.


3. "education without borders"

Program ten ma trzy zasadnicze części. Pierwsza część to edukacja nt. kultury żydowskiej wśród młodzieży polskiej. Przygotowywane są w ramach tej części warsztaty dla liceów, a także warsztaty i wyjazdy studyjne związane z przygotowaniami do większych spotkań młodych Żydów i nie Żydów (np. Marsz Pamięci i Nadziei). W ramach tej części PAJA przygotowuje spotkania podczas Marszu Żywych. Druga część programu to międzynarodowe spotkania młodzieży, np. polskich i izraelskich uczniów. Takie spotkania PAJA już prowadziła w roku 2003 (m.in. w sierpniu 2003 do Krakowa przyjechało 46 maturzystów z Kfar Saba w Izraelu, wraz z wolontariuszami PAJA oraz zaproszonymi do projektu polskimi studentami i licealistami prowadzono przez kilka dni liczne aktywności mające na celu wzajemne poznanie się i nawiązanie dobrych kontaktów). W ramach tej części programu organizowany będzie duży projekt spotkania młodzieży z Izraela, Niemiec i Polski w lipcu 2004. Trzecia część programu to spotkania polskiej i amerykańskiej młodzieży. Wkrótce PAJA uruchomi witrynę internetową poświęconą temu programowi.

4. "intercontinental conferences"

Ostatni z programach PAJA to konferencje i warsztaty dla polskich i amerykańskich licealistów prowadzone dzięki pomocy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Te spotkania (transmisje satelitarne) mają na celu nie tylko wzajemne poznawanie się, ale także wspieranie realizacji projektów edukacyjnych PAJA. Pierwsze projekty z tego programu ruszają już wiosną 2004.

PAJA jest kierowana przez Dennisa Mislera, Zarząd PAJA USA oraz PAJA Youth Board.

Do PAJA Youth Board należą:

Jacek Olejnik (Dyrektor Programowy, Koordynator Programu The Clearinghouse of Information)

Maciej Zabierowski (Public Relations Manager)

Maria Ambroży (Koordynatorka Programu Education Without Borders)

Muma Myczka (Koordynatorka Programu Intercontinental Conferences)

Jacek Legierski (Koordynator Programu In Honor of These Who Acted)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "PAJA" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl