SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.
Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:
· współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, w tym roku centralne obchody miały miejsce w Lublinie 17 stycznia 2002 roku,
· organizowanie corocznego spotkania modlitewnego Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,
· organizowanie corocznej wspólnej modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory). Modlitwa odbywa się w kościele pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie (ul. Czarnieckiego 15),
· nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobom zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego,
· wydanie w 1998 roku publikacji Kościół katolicki o swoich korzeniach. Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie.

zobacz także

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat: Dialog chrześcijańsko-żydowski.

w internecie

Witryna Rady
Obecnie współprzewodniczącymi PRChiŻ są: ks. prof. Michał Czajkowski (biblista, ekumenista, kierownik katedry ekumenicznej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komisji Episkopatu do Dialogu z Judaizmem), oraz dr Stanisław Krajewski (członek Zarządu Związku Gmin Żydowskich w Polsce, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej).

Polska Rada Chrześcijan i Żydów co roku przyznaje tytuł CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobie spoza Polski, która szczególnie przyczyniła się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

Dotychczasowi laureaci to
prof. Stephan Schreiner (Niemcy),
rabin Byron Sherwin (USA),
Sir Sigmund Sternberg (Anglia),
ks. prof. John Pawlikowski (USA),
rabin James Rudin (USA),
siostra Dominka Zaleska (Szwajcaria),
pani Tova Ben Tzwi (Izrael),
siostra Marie-Therese Huguet (Francja),
rabin Michael Schudrich (USA i Polska),
ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska),
Halina Birenbaum (Izrael).

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Polska Rada Chrześcijan i Żydów" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl