SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Polska Unia Studentów Żydowskich

W 1992 roku została utworzona Polska Unia Studentów i Młodzieży Żydowskiej. Środowisko to chciało odpowiedzieć na potrzeby młodzieży żydowskiej, wychowanej w zasymilowanych rodzinach, często nieświadomej swego pochodzenia i chcącej poznać własną historię
i kulturę.

W 1995 roku została oficjalnie zarejestrowana pod obecną nazwą Polska Unia Studentów Żydowskich, zrzeszając jednak nie tylko studentów, ale wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego w wieku od 16 do 35 lat. Przewidziano także status członka sympatyka dla osób
nie żydowskiego pochodzenia, które są zainteresowane działalnością PUSZ.

PUSZ jest organizacją areligijną i apolityczną, współpracuje ze wszystkimi żydowskimi organizacjami w Polsce; jest również członkiem Europejskiej i Światowej Unii Studentów Żydowskich. PUSZ posiada biura lokalne w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Bielsko-Białej, Poznaniu oraz Częstochowie.

Głównymi celami działalności PUSZ są:
- jednoczenie młodzieży żydowskiej i studentów żydowskich w Polsce;
- zachowanie, poznawanie, rozwijanie i propagowanie żydowskiej kultury i tradycji;
- nawiązywanie i intensyfikowanie kontaktów z żydowskimi organizacjami w kraju i na świecie;
- prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej i oświatowej stosownie do życzeń i potrzeb młodzieży;
- przeciwstawianie się wszelkim przejawom dyskryminacji i nietolerancji;
- prowadzenie własnej działalności informacyjnej.

w internecie

Witryna PUSZ
Cele te są realizowane w różnorakiej formie. Pusz organizuje obozy letnie i zimowe, będące czasem formacji, nauki, dyskusji oraz integracji i zabawy. W ciągu roku PUSZ organizuje seminaria i konferencje oraz współpracuje z organizacjami młodzieżowymi w Polsce i na świecie. Do tradycji PUSZu należy wspólne świętowanie Chanuki, Purimu i Pesach, oraz urządzanie co pewien czas kolacji szabatowych w większych grupach. PUSZ organizuje też spotkania dyskusyjne oraz imprezy integracyjne. Co roku uczestniczy także w Marszu Żywych, w ramach którego Pusz prowadzi program informacyjny dla uczestników Marszu o współczesnej Polsce i życiu polskich Żydów. PUSZ współpracuje przy organizacji obchodów tragedii Nocy Kryształowej. PUSZ organizuje także wymiany studentów z Izraela i Polski, której celem jest m.in. przełamywanie stereotypów i budowanie wzajemnego zrozumienia. Każdego lata członkowie Pusz sprzątają stare, zaniedbane cmentarze żydowskie. Jest to wkład żydowskich studentów w zachowanie dziedzictwa kulturowego Żydów polskich. Często w ramach tego sprzątania przyłączają się do PUSZ studenci z innych krajów, co staje się dobrym początkiem dla budowania wspólnej przyszłości.

Przewodnicząca PUSZ: Iza Sokołowska

Zapraszamy do dyskusji na temat "Polska Unia Studentów Żydowskich"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl