SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Misja Fundacji
Fundacja im. prof. Schorra została powołana w celu promowania i kontynuowania idei edukacyjnych prof. Mojżesza Schorra ( 1873-1941); rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego, senatora. W tym celu Fundacja tworzy i rozwija system organizacyjny, wspierający edukację na rzecz rozumienia wiary, poznawania historii i tradycji Żydów polskich. Służy temu prężnie rozwijające się centrum edukacyjne - projekt sponsorowany przez Fundację Ronalda S. Laudera oraz działania popularyzujące postać i dorobek naszego patrona.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Nasza misja adresowana jest zarówno do osób pochodzenia żydowskiego, jak i osób innych wyznań. Zrozumienie filozofii żydowskiej, poznanie tradycji tego narodu, kształtuje postawy tolerancyjne uczestników naszych programów. Osoby pochodzenia żydowskiego, dzięki nabywanej tutaj wiedzy kształtują swoją tożsamość żydowską. Zajęcia prowadzone są metodą stacjonarną i na odległość, w ten sposób służymy zarówno osobom zamieszkującym Warszawę, jak również całą Polskę.

Tak wypełniamy nasze zadania.
Ponad 250 osób tygodniowo uczestniczy w zajęciach stacjonarnych. Większość z nich to uczniowie kursów języka hebrajskiego. W celu ułatwienia nauki opracowaliśmy autorski, unikalny program nauczania tego języka, adresowany do polskojęzycznego odbiorcy oraz biorący pod uwagę dydaktykę nauczania nieformalnego. Program wiedzy judaistycznej zawarty jest w pięciu grupach problemowych: Księgi Żydowskie, Czas, Etyka i Prawo, Naród. Obok tego proponujemy "spotkania z Izraelem", program zawierający, miedzy innymi, wykłady o politycznej historii Izraela, pokazy filmów izraelskich, konwersacje w hebrajskim o społecznych i kulturowych zjawiskach zachodzących w tym państwie.

w internecie

Witryna Fundacji
Nauczanie języka hebrajskiego metodą korespondencyjną oraz informacje na stronie internetowej (www.schorr.edu.pl) służą osobom zamieszkującym poza Warszawą. Obecnie języka hebrajskiego tą metodą uczy się około 70 osób, nasza stronę czyta miesięcznie około 1000 osób.

Wspólnie z Agencja Żydowską (SOCHNUT)- Departamentem Edukacji i Szkołą Lauder-Morasza organizujemy kursy doszkalające dla nauczycieli hebrajskiego i judaizmu, wykładających w innych organizacjach, wspierając w ten sposób społeczeństwo żydowskie w Polsce.

Promowaniu postaci i dorobku prof. Mojżesza Schorra służy stała wystawa w Centrum jemu poświecona oraz projekt będący już w trakcie realizacji pod nazwą "Księgi życia prof. Mojżesza Schorra" - muzeum wirtualne. Wraz z firma Genero opracowano strukturę muzeum, którego naczelną filozofią jest pokazanie życia żydowskiego, poznawanie wiary żydowskiej poprzez przybliżenie drogi życiowej wielkiego polskiego Żyda. Dzięki wsparciu jego potomków oraz dokonanych przez nas kwerend dysponujemy największą na świecie kolekcją zdjęć, listów, prac naukowych, publicznych wystąpień. Projekt, jako środek edukacji o kulturze i historii Żydów polskich w kontekście życia żydowskiego konkretnej osoby nadaje jej wymiar realny, przemawiający do wyobraźni.
(na podstawie materiałów Fundacji)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl