SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Bełza

chasydzi z Bełza [jid. Belzer chasidim], grupa chasydzka założona przez Szaloma Rokeacha (1789–1855), zw. Bełzer Rebe, ucznia wielu wybitnych cadyków, m.in. Jaakowa Icchaka Halewiego Horowica z Lublina. Szalom Rokeach osiedlił się w Bełzie ok. 1815. Wśród swoich wyznawców uchodził za cudotwórcę, wierzono, że potrafił wyzwalać dusze ludzkie uwięzione w zwierzętach i wypędzać dybuki z ciał nawiedzonych. Kładł duży nacisk na przestrzeganie nakazów rel. i spełnianie dobrych uczynków, według niego ważniejszych niż biegłość w naukach talmudycznych. Był przeciwnikiem ’ haskali. Słynął z tego, że wiele zagadnień omawiał ze swoją żoną Małką. Stosunek do kobiet (odmienny niż w tradycyjnym judaizmie) naśladowali jego wyznawcy. Pozostawił pięciu synów, znanych uczonych.
Jego następcą został najmłodszy syn Joszua (1825–94), ceniony za rozległą wiedzę. Był jednym z pierwszych cadyków chasydzkich, którzy zaangażowali się w działalność polit. W 1878 założył ugrupowanie Machzikei Ha-dat [hebr., Podtrzymujący wiarę]. Uznawany za nieformalnego przywódcę ortodoksów w Galicji, dążył do zachowania zasad tradycyjnego judaizmu. Jego następcą był drugi z synów, Isachar Dow (1854–1927), który zyskał sławę w Czarnobylu, gdzie przebywał przez kilka lat. Podobnie jak ojciec zaangażowany w działalność polit., popierał organizację szkół rel. dla dziewcząt ’ Bejs Jakow. Jego syn i następca Aron (1880–1957) równie aktywnie uczestniczył w życiu społ., interweniował u premiera K. Bartla o subwencje dla szkół prowadzonych przez organizacje ortodoksyjne.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W czasie II wojny światowej przebywał w kilku gettach, ukrywając się pod przybranymi nazwiskami. W 1944 udało mu się przedostać do Palestyny, osiedlił się w Tel Awiwie. Ponieważ wszystkie jego dzieci zginęły, jego następcą (od 1965) został bratanek i wychowanek Isachar Dow (ur. 1948). Rozbudował on jesziwę założoną przez Arona w Jerozolimie, a w pobliżu ufundował synagogę. Do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych cadyków chasydzkich. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Bełza" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl