SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Bracławia

chasydzi z Bracławia [jid. Braclawer chasidim], zw. tojte chasidim [jid., martwi chasydzi], grupa chasydzka założona w Bracławiu (Podole) przez rebe Nachmana z Bracławia (1772–1810), wnuka Baal Szem Towa. Jego nauki w formie przypowieści, świadczące o literackim talencie i należące do najbardziej cenionej spuścizny folkloru chasydzkiego, zostały opublikowane pośmiertnie w dziele Sichot ha-Ran (hebr., Opowieści R[ebe] N[achmana], 1816). Wyrażał w nich nadzieję na rychłe przyjście Mesjasza, co było krytykowane przez innych cadyków, obawiających się buntu przeciw autorytetom, często towarzyszącego takim oczekiwaniom.
W 1800 rebe Nachman odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, której celem miało być przybliżenie nadejścia Mesjasza. Nie założył dynastii, bowiem wszyscy jego synowie, jak cała rodzina dotknięci gruźlicą, zmarli przed nim. Po śmierci Nachmana jego zwolennicy nie rozproszyli się, lecz uznali, że był on wcieleniem Mesjasza i zaczęli oczekiwać jego powtórnego przyjścia, zyskując u innych chasydów pogardliwą nazwę “tojte chasidim”.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Grupa przetrwała jako odłam chasydyzmu do dziś. W czasie II wojny światowej ch. z B. przeszmuglowali do Jerozolimy rozebrane na kawałki rzeźbione krzesło rebe Nachmana, swoją najcenniejszą relikwię, i odtworzyli tam wspólnotę. A.C.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Bracławia" ?

zobacz także

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl