SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Kazimierza

chasydzi z Kazimierza [jid. Kuzmir chasidim], dynastia chasydzka wywodząca się z Kazimierza Dolnego nad Wisłą, znana zwłaszcza z wkładu w rozwój muzyki chasydzkiej. Założona przez Jechezkela ben Cwi Hirsza Tauba z Kazimierza (?–1856), ucznia Jaakowa Icchaka Halewiego Horowica z Lublina. Urodzony w Płońsku, zajmował się drobnym handlem. Po osiedleniu się w Kazimierzu Dolnym sam ogłosił się cadykiem. Był ceniony jako autor pogodnych i lirycznych utworów muzycznych. Talentem muzycznym byli obdarzeni również jego następcy, synowie i wnukowie, którzy zostali cadykami w różnych miastach, przede wszystkim na Mazowszu.
Jego najstarszy syn Dawid Cwi (?–1882), uczeń Menachema Mendla Morgensterna z Kocka, był założycielem grupy chasydzkiej w Jabłonowie, a wnuk Jechezkel Taub z Jabłonowa w 1925 osiedlił się z grupą chasydów w Palestynie i utworzył tam podporządkowaną rel. regułom życia osadę rolniczą, usytuowaną w Dolinie Ezechiela. Syn Jechezkela Tauba, Szmuel Elijahu (?–1888), osiadł w Zwoleniu, gdzie zgromadził wokół siebie grono wyznawców i założył dynastię. Podobnie jak ojciec komponował melodie. Jego syn Mosze Aron (?–1918) najpierw przejął grupę ojca w Zwoleniu, następnie przeniósł się do Nowego Dworu Mazowieckiego.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Wnuk Szmuela Elijahu, Chaim Taub (?–1942), przewodził grupom chasydzkim w Zwoleniu, Mławie i Warszawie. Zginął w Treblince. Był autorem wielu popularnych melodii, grywanych przez różne grupy chasydzkie w Polsce centralnej, podobnie jak jego stryj, Eliezer Szlomo z Wołomina (?–1938), wnuk Jechezkela. Kolejny z wnuków Szmuela Elijahu, również Szmuel Elijahu (1905–84) przewodził chasydom z Dęblina, osiadłym w Tel Awiwie. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Kazimierza" ?

zobacz także

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl