SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Kocka

chasydzi z Kocka [jid. Kocker chasidim], grupa chasydzka założona przez Menachema Mendla Morgensterna (1787–1859), zw. Kocker Rebe, ucznia Jaakowa Icchaka Halewiego Horowica z Lublina i Jaakowa Icchaka z Przysuchy. W 1829 Menachem Mendel osiadł w Kocku i stworzył ośrodek chasydyzmu. Poparł powstanie listopadowe, namawiając swoich zwolenników do pomocy powstańcom. Aby uniknąć prześladowań, zbiegł do Galicji, gdzie mieszkał kilka lat pod przybranym nazwiskiem Halprin. W swoich naukach podkreślał wagę spontaniczności i żarliwości wiary. Autor wielu aforyzmów, mawiał, że “ludzie mają dusze, a nie zegarki”, uzasadniając tym odrzucenie religijności zewnętrznej, uregulowanej rytuałem, a nie potrzebą wewnętrzną. Nauczał, że “nie można służyć Bogu z przyzwyczajenia”, że “Bóg jest tam, gdzie Go wpuścicie”.
Duże znaczenie przypisywał dążeniu do doskonałości w służeniu Bogu całą duszą, w czym upatrywał sens życia. Podczas jednej z wieczerzy szabatowych w 1840 zgasił świece (co było złamaniem nakazu rel.) i miał wypowiedzieć słowa: “nie ma Sądu i nie ma Sędziego”. Przez następne 20 lat, aż do śmierci, żył w odosobnieniu, w zamkniętym pokoju przy synagodze, odmawiając kontaktów z ludźmi. Część jego zwolenników, z rebe Mordechajem Josefem Leinerem na czele, opuściła go, uznawszy, że został opanowany przez “złe duchy”; większość gminy trwała jednak przy nim, wierząc, że jego zachowanie jest przejawem walki z mocami zła. Po jego śmierci wyznawcy uznali za swojego cadyka rebe Icchaka Meira Rothenberga Altera, założyciela dynastii chasydów z Góry Kalwarii. Mała grupa pozostała przy synu Menachema Mendla Morgensterna, Dawidzie (1809–73), po którym funkcję cadyka przejął syn Chaim Israel (1840–1905), który w 1888 roku przeniósł się do Puław. Aktywnie popierał rozwój osadnictwa żyd. w Palestynie, uważał, że obowiązkiem każdego chasyda jest odbudowa życia rel. w Ziemi Świętej.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Inny syn Dawida, Icchak Zelig (1866–1940), był rabinem w Sokołowie Podlaskim, gdzie nauczał w założonej przez siebie jesziwie. Zdobył wykształcenie medyczne. Brał aktywny udział w życiu polit., był jednym z założycieli partii Agudas Isroel, a następnie jej działaczem. Sukcesję po Chaimie Israelu przejął jego syn Mojżesz Mordechaj (1862–1929), znany bibliofil i posiadacz kolekcji rzadkich książek, który w 1914 przeniósł się do Warszawy. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Kocka" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl