SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Kozienic

chasydzi z Kozienic [jid. Koznicer chasidim], grupa chasydzka, którą założył Israel ben Szabtaj Hepstein (Hapsztejn, Hofstein, 1733–1814), zw. Magidem [hebr., kaznodzieja] z Kozienic, kaznodzieja i cadyk, jeden z głównych przywódców chasydyzmu. Był uczniem Dow-Bera z Międzyrzecza, Elimelecha z Leżajska i Lewiego Icchaka z Berdyczowa. W młodym wieku został mełamedem w chederze w Przysusze. Według legendy, na łożu śmierci Elimelech z Leżajska dotknął jego serca, obdarzając go w ten sposób wielką dobrocią i wrażliwością. Około 1765 osiadł w Kozienicach. Prowadził ascetyczne życie, znany był także z działalności charytatywnej.
Był cenionym talmudystą i kabalistą, autorem opublikowanego pośmiertnie dzieła Awodat Israel (hebr., Praca Izraela, 1848). Jego nauki cechowała przejrzystość i klarowność, mimo licznych odniesień kabalistycznych. Miał ogromny wpływ na słuchaczy, zyskał wielu zwolenników ze względu na ekstatyczny sposób prowadzenia modłów. Uchodził także za cudotwórcę i uzdrowiciela, zwł. kobiet cierpiących na bezpłodność. Według niego, podstawowym zadaniem cadyka było duchowe przewodnictwo i pomoc wiernym w zbliżeniu się do Stwórcy. Krytykowany przez rabinów przeciwnych chasydyzmowi, usiłował uzyskać od władz carskich zakaz publikacji druków antychasydzkich. Angażował się w życie polit., m.in. był w składzie delegacji zabiegającej u władz Księstwa Warszawskiego o obniżenie podatków żyd. Znany jako bibliofil oraz posiadacz kolekcji starodruków i rękopisów.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Sukcesję po nim przejął jego syn Mosze Eljachim Bria (1757–1828), który uważał, że cadyk powinien żyć jak najbliżej swoich wiernych i starać się podnieść poziom ich życia duchowego. Jego następcami byli kolejno: Eleazar (1806–1862); Jehiel Jaakow (?–1866); Jerachmiel Mosze (1860–1909); Aron Jehiel (1889–1942), który opuścił Kozienice i rezydował w Łodzi, Warszawie i Otwocku. Zmarł na tyfus w getcie warszawskim. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Kozienic" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl