SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Lubawicz

chasydzi z Lubawicz [jid. Lubawiczer chasidim], nazywani też ChaBaD [od hebr. Chochma, Bina, Dea = Mądrość, Rozum, Poznanie; trzy sefiry składające się na pierwszą fazę emanacji Boga, początek dzieła stworzenia świata; także trzy cnoty szczególnie cenione przez tę wspólnotę chasydzką], litewski odłam chasydyzmu, założony przez Szneura Zalmana (1747–1813) z Ładów. Jego syn i nastepca Dow Ber Sznirson (Schneersohn, 1773–1827), przeniósł swój dwór z Ładów do Lubawicz.
Nauka ChaBaD była bardziej systematyczna niż w niektórych innych odłamach chasydyzmu, kładła duży nacisk na studiowanie Tory; zawierała silne akcenty panteistyczne, przekonanie, że świat materialny nie ma realnego bytu, że wszystko jest Bogiem: “Z perspektywy boskiej substancji, która nas podtrzymuje, nie istniejemy, tak jak nie egzystują promienie słoneczne w samym słońcu”. Zasady te zostały przedstawione w dziele Szneura Zalmana Tanja (1796), do dziś studiowanym przez wyznawców ChaBaD. Tytuł dzieła to aram. zwrot, stosowany w Talmudzie dla zaznaczenia, że przytaczane są nauki ’ tanaitów, które nie weszły w skład Miszny. W 1940 cadyk Josef Icchak Schneersohn (Sznejersohn, 1902–48) zdołał wydostać się ze Związku Radzieckiego i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś mieści się gł. siedziba ChaBaD. Spora grupa wyznawców mieszka także w Izraelu.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Jest to najliczniejszy odłam chasydyzmu, jedyny, który prowadzi działalność misyjną, zwł. w środowiskach zasymilowanych Żydów, a także na terenie byłego Związku Radzieckiego. Ostatnim cadykiem ch. z L. był siostrzeniec Josefa Icchaka, Menachem Mendel Schneersohn (1902–94), absolwent Sorbony, przez swoich wyznawców uznany za wcielenie Mesjasza. A.C., H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Lubawicz" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl