SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Nowego Sącza

chasydzi z Nowego Sącza [jid. Sandzer chasidim], grupa chasydzka założona ok. 1830 przez Chaima Halberstama (1793–1876), zw. Sandzer rebe. Halberstam był zwolennikiem ascetycznego trybu życia. Jego nauki zostały zawarte w trzech rozprawach zatytułowanych Diwrej Chaim [hebr., Słowa Chaima; tytuł można też przetłumaczyć jako Opowieści życia). W pierwszej, wydanej w 1864, omawiał prawo rozwodowe i zasady rytualnej czystości, druga to responsy rabiniczne (1875), trzecia, wydana w rok po śmierci autora, zawierała kazania wygłaszane z okazji świąt i szabatu. Następcą Chaima został jego najstarszy syn Aron (1826–1903).
Inni synowie Chaima założyli ośrodki chasydzkie w wielu galicyjskich miasteczkach. Dawid (1818–93) stworzył dynastię w Cieszanowie, Baruch (1829–1906) w Gorlicach. Najzdolniejszy syn, Ezechiel Szraga (1815–98), działał w Sieniawie koło Leżajska. Jego syn Mosze (?–1918) został cadykiem nowosądeckim w 1903, po śmierci Arona. Kolejnymi cadykami byli: zięć Chaima, Izaak Tobiasz z Głogowa Małopolskiego (?–1927), jego syn, Józef Menachem (?–1935), oraz wnuk Arona, ostatni z cadyków w Nowym Sączu, Mordechaj Zeew Halberstam z Grybowa (?-1942), zamordowany przez hitlerowców w getcie w Tarnowie.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W okresie międzywojennym potomkowie Halberstama stali się najbardziej rozgałęzioną dynastią cadyków na terenach byłej Galicji Zachodniej, kontynuując zasadniczą linię nauk Chaima, która z czasem stała się synonimem tradycjonalizmu i wstecznictwa, wyśmiewanego w środowiskach innych chasydów. Dynastia ch. z N.S. przeciwstawiała się zaangażowaniu wyznawców w życie polit., potępiano nawet działalność partii Agudas Isroel. Cadycy galicyjscy byli przeciwni świeckiemu wykształceniu chłopców, zakazali też nauki języka polskiego. A.C.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Nowego Sącza" ?

zobacz także

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl