SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Radomska

chasydzi z Radomska [jid. Radomsker chasidim], grupa chasydzka założona przez Szlomo Kohena Rabinowicza (1801–66), wychowanka jesziwy w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie ucznia cadyka Meira z Opatowa. W 1834 został on rabinem w Radomsku, a od 1843 – cadykiem, jednym z najpopularniejszych w Polsce centralnej.
Był autorem wydanego pośmiertnie dzieła Tiferet Szlomo (hebr., Piękno Salomona, 1867–69), a także kompozytorem muzyki chasydzkiej. Nauki te kontynuował jego syn, Awraham Isachar Dow (1843–92), autor wydanej pośmiertnie książki Chesed le-Awraham (hebr., Łaska Abrahama, 1893–95), a po nim wnuk Szloma, Jechezkel (1864–1910), autor wydanego pośmiertnie dzieła Kneset Jecheskel (hebr., Zwołanie Ezechiela, 1913).

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Ostatni z dynastii, założyciel sieci jesziw Keter Tora [hebr., Korona Tory] oraz bejt midraszu w Sosnowcu, Szlomo Henoch (?–1942), został zamordowany wraz z rodziną w getcie warszawskim. Zwolennicy tej dynastii po wojnie przyłączyli się do chasydów z Góry Kalwarii, upamiętniając ostatniego cadyka z Radomska założeniem jesziwy Keter Tora w Bnej Brak, chasydzkiej dzielnicy Tel Awiwu. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Radomska" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl