SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Chasydzi z Warki

chasydzi z Warki [jid. Wurke chasidim], grupa chasydzka założona przez Israela Icchaka Kalisza (1779–1848), który pod wpływem cadyka z Lelowa Dawida Biedermanna stał się zwolennikiem chasydyzmu i został uczniem Jaakowa Icchaka Halewiego Horowica z Lublina, a następnie Simchy Bunema z Przysuchy. Po śmierci syna tego ostatniego w 1829 osiedlił się w Przysusze i przewodził części wyznawców, a następnie przeniósł siedzibę do Warki pod Warszawą, poszerzając grono zwolenników.
Wśród jego uczniów znaleźli się m.in. Jaakow Arie Guterman (1792–1874), przyszły cadyk z Radzymina, Dow Ber z Białej Rawskiej oraz Jechiel Danziger z Aleksandrowa. Wspólnie z cadykiem Icchakiem Alterem z Góry Kalwarii zaangażował się w walkę przeciw carskim ukazom o ’ kantonistach oraz zakazującego Żydom z Królestwa Polskiego noszenia tradycyjnego stroju. Jego nauki zostały spisane przez uczniów. Najstarszy syn, Jaakow Dawid, założył dynastię cadyków w Mszczonowie, młodszy zaś, Menachem Mendel (1819–68), przejął funkcję ojca w Warce. Nazywany był “milczącym cadykiem”, traktował cnotę milczenia jako formę modlitwy. Nauczał, że człowiek ma trzy właściwości: “wyprostowaną postawę, milczący płacz i taniec bez ruchu”. Podkreślał potrzebę wyrozumiałości wobec bliźniego. Tę część swojej nauki nazwał Ahawat Israel [hebr., umiłowanie [ludu] Izraela].

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Kolejnymi cadykami byli: syn Menachema Mendla, Simcha Bunem (1851–1907), który osiedlił się w Otwocku pod Warszawą i syn Simchy Bunema, Menachem Mendel z Marszynowa (1860–1918), który podczas I wojny światowej przeniósł siedzibę do stolicy. A.C., H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Chasydzi z Warki" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl