SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Góra Kalwaria

Góra Kalwaria [jid.: Ger, Gur], miasto w woj. mazowieckim, oddalone około 30 km od Warszawy. W 1670 istniejąca tu miejscowość Góra uzyskała prawa miejskie i nazwę Nowe Jeruzalem oraz przywilej de non tolerandis Judaeis. Pierwsi Żydzi osiedlili się po trzecim rozbiorze, w okresie przynależności miasta do Prus. Po kongresie wiedeńskim G.K. znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. W poł. XIX w. stało się centrum chasydyzmu (chasydzi z Góry Kalwarii).
Gmina żyd. w G.K. w 1897 liczyła ok. 3 tys. osób (55% ogółu ludności), jednak stale przebywały tam rzesze chasydzkich pielgrzymów z innych miast. Chasydzi z G.K. utrzymali dominującą pozycję wśród ortodoksyjnej ludności żyd. w Polsce aż do 1939. Przed II wojną światową w mieście było ok. 3,5 tys. Żydów (48% ludności). W 1940 Niemcy utworzyli getto, do którego przesiedlono kilkaset osób z Łodzi, Aleksandrowa, Pabianic, Włocławka, Sierpca i Kalisza. Łącznie w getcie znalazło się ok. 3,5 tys. Żydów. W lutym 1941 zostali deportowani do getta w Warszawie i podzielili los tamtejszych Żydów. Kilkaset osób rozstrzelano.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Po wojnie życie żyd. nie zostało odbudowane. Nadal istnieje cmentarz z ohelem cadyka Icchaka Meira Rothemberga Altera, a także budynek, w którym mieszkał. Oba obiekty są celem pielgrzymek chasydów z G.K. z Izraela i Stanów Zjednoczonych. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Góra Kalwaria" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl