SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Jarmarki

jarmarki, forma wolnego handlu. Organizowane w poszczególnych miejscowościach i w ściśle ustalonych terminach, odbywały się z udziałem kupców dalekosiężnych i hurtowników, ułatwiały wymianę towarów między różnymi regionami. Miały duże znaczenie także w handlu lokalnym. W Polsce rozkwit j. nastąpił w XV i XVI w., wraz z rozwojem produkcji towarowej. Skupowano na nich produkty wywożone później hurtowo na Zachód – zboże, woły, futra, wosk. Najpopularniejsze były j. w Bełzie, Lwowie, Łucku, Ratnie, Grodnie, Wilnie, gdzie sprzedawano produkty pochodzące z ziem lit. i ukrainnych. J. w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku i Kazimierzu pod Krakowem wyznaczały trasę przepędu wołów. Wzdłuż szlaku spławu wiślanego odbywały się j. w Krakowie, Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Płocku i Toruniu.
Szczególną rolę odgrywały j. w Lublinie, gdzie zjeżdżali wielcy hurtownicy z całej Rzeczypospolitej. Spotkania na j. w Lublinie stały się zaczątkiem zjazdów Sejmu Żydowskiego i towarzyszących mu instytucji. Obrady Sejmu Żydowskiego toczyły się również w czasie j., gł. lubelskich i jarosławskich. Sejm Żydów Litewskich obradował podczas j. w Łęcznej. J. miały istotne znaczenie dla rozwoju handlu żyd. Ograniczenia handlowe i prawo de non tolerandis Judaeis wprowadzane przez kolejne miasta od końca XV w. nie dotyczyły j. Kupcy żyd. brali udział także w j. zagranicznych, we Wrocławiu i w Lipsku, który od poł. XV w. stał się gł. ośrodkiem wymiany lądowej między Europą Zachodnią i Wschodnią.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W XVIII w. sieć j. uległa zmianie, zyskały znaczenie miasta położone na granicy ziem wsch. i centralnych Rzeczypospolitej – Łęczna, Brześć, Grodno, Zelwa. W XIX w. władze zaborcze zlikwidowały j. o małym zasięgu i znaczeniu, nastąpił natomiast rozwój j. specjalistycznych, np. na wełnę – w Warszawie, Poznaniu i Lwowie; na chmiel – w Warszawie i Nowym Tomyślu; na tytoń – w Skwierzynie; na konie – w Skaryszewie; na wyroby włókiennicze – w Zelwie. H.W.

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Jarmarki" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl