SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Kock

Kock [jid. Kock], miasto w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim. Żydzi osiedlili się tu na pocz. XVII w., kiedy K. przestał być własnością biskupów płockich. W połowie stulecia istniała już zorganizowana gmina, która w 1699 otrzymała przywilej od właściciela miasta. Według spisu pogłównego w 1765 w 62 domach mieszkało tu prawie 500 Żydów. W trakcie bitwy z Austriakami w pobliżu miasta w 1809 zginął dowódca oddziału żyd. Berek Joselewicz. W 1815 K. znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, w tym okresie powstało tu jedno z najbardziej wpływowych centrów chasydyzmu. W 1829 osiedlił się tu Menachem Mendel Morgenstern, zapoczątkowując linię cadyków (’ chasydzi z Kocka).
W ciągu XIX w. nieustannie rosła liczba ludności żyd., a także jej odsetek wśród ogółu mieszkańców. W 1827 mieszkało tu 645 Żydów (36% ogółu populacji), w 1856 – ok. 1,5 tys. (56%), a w 1897 ponad 3 tys. (64%). Przeważającą część członków gminy stanowili kramarze i rzemieślnicy – krawcy, kapelusznicy i szewcy. W 1905 powstały tu pierwsze żyd. organizacje związkowe. Działały również partie różnych odłamów: Poalej Syjon, Agudas Isroel i Bund. W 1913 powstała jesziwa. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Żydzi nadal stanowili przeważającą część mieszkańców K. (w 1927 ponad 2,5 tys., 68% ogółu ludności), posiadali silną reprezentację we władzach miasta.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W okresie II wojny światowej Niemcy utworzyli getto, w którym znaleźli się również Żydzi z Lubartowa, Radzynia Podlaskiego, Nowego Dworu, Suwałk i Serocka. Przebywało w nim średnio ok. 3 tys. osób. W sierpniu 1942 część z nich przeniesiono do getta w Parczewie, większość została zamordowana w Treblince. Zginął również tamtejszy cadyk Josef Morgenstern. Życie chasydów z K. zostało opisane przez J. Opatoszu w książce W lasach polskich (1921). H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Kock" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl