SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Kozienice

Kozienice [jid.: Kozenic, Koznic], miasto w woj. mazowieckim. Prawa miejskie uzyskało w poł. XVI w. wraz z przywilejem organizowania targu i trzech jarmarków rocznie. Pierwsza wzmianka dotycząca Żydów pochodzi z 1607, chociaż mogli mieszkać tu już znacznie wcześniej. W 1616 otrzymali pierwszy przywilej zezwalający na posiadanie 12 domów, prowadzenie handlu, wyrobu i wyszynku trunków. W 1661 posiadali pięć domów, prawdopodobnie nieruchomości żyd. spłonęły podczas najazdu wojsk Rakoczego w 1657. Według spisu pogłównego z 1765 mieszkało tu 1365 Żydów. Podstawą utrzymania gminy był handel i rzemiosło, zwł. pończosznictwo. Ożywienie gosp. miasto przeżyło u schyłku XVIII w.
Dzięki nadaniom Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała wytwórnia broni palnej i huta miedzi. Na pocz. XIX w. miasto stało się jednym z najbardziej wpływowych centrów chasydzkich, siedzibą cadyka Israela ben Szabtaja Hepsteina (chasydzi z Kozienic). Po kongresie wiedeńskim K. weszły w skład Królestwa Polskiego. Powstały tu małe zakłady przemysłowe. Jednocześnie stopniowo rosła liczba mieszkańców, w tym również Żydów. W 1827 było ich ok. 1,2 tys. (59% ogółu mieszkańców), a w 1897 ok. 3,8 tys. (nadal 59% ludności). W okresie międzywojennym miasto przeżywało okres zastoju gosp.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W okresie II wojny światowej w 1940 Niemcy utworzyli getto. Znalazło się w nim ok. 5 tys. osób. Większość była zatrudniona przy pracach melioracyjnych. Do K. przesiedlono Żydów z kilku miasteczek, m.in. z Magnuszewa, Sieciechowa, Głowaczowa, co powiększyło ludność getta do 13 tys. We wrześniu 1942 zostali oni wywiezieni i zgładzeni w Treblince. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Kozienice" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl